National Pen Limited og dets partnere og databehandlere søger altid at sikre overholdelse af passende standarder for databeskyttelse.

Ifølge EU’s databeskyttelsesstandard kan National Pen offentliggøre dine personoplysninger til sine partnere i USA, Mexico og Indien og dets databehandlere i Marokko, Tunesien. Overførsler til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde vil blive beskyttet ved brug af standard databeskyttelsesklausuler vedtaget eller godkendt af Europa-Kommissionen.