Copyright Information

Indholdet på Penseurope.com inklusiv, men ikke begrænset til, tekst, grafik, billeder, logoer, ikoner, audio clips og software (også design og konstruktion) er materialer som National Pen Promotional Products Limited ejer copyright på eller anvender med udtrykkelig tilladelse fra copyright-, trademark- og/eller firmaejeren. Alt indhold er derfor beskyttet under internationale copyright love.


National Pen Promotional Products Limited giver dig hermed tilladelse til at kopiere materialer publiceret af National Pen Promotional Products Limited på denne hjemmeside til udelukkende ikke-kommerciel anvendelse indenfor din virksomhed eller organisation. Du kan printe én kopi af materialet på hjemmesiden til personligt brug, for at lære mere om, vurdere produkter/services og/eller indhente tilbud fra National Pen Promotional Products Limited.


Med undtagelse af ovenstående er det ikke tilladt at kopiere, redistribuere, republicere, sende, overføre, uploade, downloade, oplagre, vise offentligt, ændre eller modificere indhold fra hjemmesiden, inkluderet men ikke begrænset til elektronisk, mekanisk kopiering, indspilning eller på anden vis “spejle” materiale fra denne hjemmeside eller nogen anden server, uden udtrykkelig tilladelse fra National Pen Promotional Products Limited. Det er også forbudt at anvende National Pen Promotional Products Limiteds ikoner for at linke andre hjemmesider med denne side, eller at anvende National Pen Promotional Products Limiteds navn, varemærke, varenavn eller patenterede designs uden udtrykkelig tilladelse.


Du har tilladelse til at anvende indholdet og software på denne side til handelsformål.


Enhver tilladelse ophører automatisk hvis du ikke overholder de angivne betingelser og vilkår. Skulle en overtrædelse finde sted skal du straks slette eller på anden vis destruere downloadede og/eller printede materialer. Denne websites indhold, grafik og programmering er beskyttet af copyright, varemærkeregistrering og de specifikke love, der anvendes til beskyttelse heraf. Enhver uautoriseret anvendelse af materialer fra denne hjemmeside kan krænke ophavsretten og/eller copyrightlovgivningen og kan føre til retslige repressalier.


National Pen Promotional Products Limited beder vores kunder, om at respektere vores og andres intellektuelle ejendomsret. Ved en bestilling på denne side vedgår du, at du har ret til at anvende alle logoer, tekst og/eller grafik som du oploader eller på anden vis indsender til brug for dit tryk/design. National Pen Promotional Products Limited forbeholder sig retten til, under særlige omstændigheder, at afvise bestillinger fra kunder som har krænket eller på anden vis forbrudt sig mod andres intellektuelle ejendomsret.


Bortset fra de ovenfornævnte undtagelser må intet indhold fra websitet, som heri fortolket, anvendes uden tilladelse eller licens.