National Pen Vilkår for brug


Læs venligst disse Vilkår for brug ("Vilkår") omhyggeligt. Ved at få adgang til eller bruge domæner www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com og www.orderpens.com, eller ved at købe produkter fra os, accepterer du vilkårene.


1

INDLEDNING

1.1
Disse vilkår regulerer brugen af domæner www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com og www.orderpens.com ("Websted") af besøgende på webstedet og vores kunder ("dig").
1.2
www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com og www.orderpens.com drives af National Pen Promotional Products Limited. Vi er registreret i Irland under firmanummer 474116 og har vores hjemsted på Building D, Xerox Technology Park, Dundalk, Co. Louth. For at kontakte os, sen en mail til: IR_CustomerService_T@pens.com.
1.3
Disse betingelser kan ændres. Kontroller venligst denne side fra tid til anden for at notere eventuelle ændringer, vi har foretaget, da de er bindende for dig. Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse vilkår. Disse vilkår blev senest opdateret den 1. maj 2018.

2

PRIVATLIVETS FRED

2.1
Vores privatlivspolitik og vores cookie politik regulerer al brug af webstedet. Det giver vigtige oplysninger om, hvordan vi bruger personlige oplysninger, du giver os, og bør læses i sin helhed. Klik her for vores privatlivs- og cookie politik.

3

ANSVAR

3.1
Vi bruger tilstrækkelig omhu og dygtighed til at levere webstedet. Webstedet leveres "som det er", og vi kan ikke og garantere, at det vil opfylde dine krav.
3.2
I det omfang, det ikke er lovligt forbudt, accepterer vi intet ansvar for nogen:
3.2.1
tab, som ikke kan forudses (tab er forudsigeligt, hvis det var en åbenbar konsekvens af vores brud eller hvis det var påtænkt af dig og os på det tidspunkt, du og vi indgik en kontrakt); og
3.2.2
tab, der opstår uden vores skyld eller i strid med disse vilkår.
3.3
Intet i disse Vilkår har til formål at påvirke dine juridiske rettigheder, hvis du er en forbruger, og det er heller ikke meningen at udelukke eller begrænse vores ansvar over for dig for bedrageri, svigagtig vildledning, død eller personskade som følge af vores forsømmelighed eller for ethvert andet ansvar, som ikke kan begrænses eller udelukkes som et spørgsmål om gældende lovgivning.
3.4
Forskellige begrænsninger og udelukkelser af ansvar gælder for ansvar som følge af levering af produkter til dig, som vil blive beskrevet i vores Salgsbetingelser.

4

HELE AFTALEN

4.1
Disse Vilkår indeholder hele din aftale med os om din brug af og adgang til webstedet. De erstatter alle tidligere aftaler og ordninger med dig vedrørende webstedet.

5

VIRA

5.1
Vi garanterer ikke, at vores websted vil være sikkert eller fri for fejl eller vira.
5.2
Du er ansvarlig for at konfigurere din informationsteknologi, computerprogrammer og platform for at få adgang til vores websted. Du bør bruge din egen virusbeskyttelsessoftware.
5.3
Du må ikke misbruge vores websted ved bevidst at indføre vira, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores websted, den server, hvor vores websted er lagret på, eller en hvilken som helst server, computer eller database, der er forbundet til vores websted. Du må ikke angribe vores websted via et denial of service angreb eller et distribueret denial of service angreb.

6

WEBSTEDER, VI LINKER TIL

6.1
Hvor vores websted indeholder links til andre websteder og ressourcer fra tredjeparter, er disse links kun til din information. Sådanne links bør ikke fortolkes som godkendelse af os af de tilknyttede websteder eller oplysninger, du måtte få fra dem.
6.2
Vi har ingen kontrol over indholdet af disse websteder eller ressourcer.

7

REGLER OM LINK TIL VORES WEBSTED

7.1
Du kan linke til vores startside forudsat, at du gør det på en måde, der er retfærdig og lovlig og ikke beskadiger vores omdømme eller udnytter det.
7.2
Du må ikke etablere et link på en sådan måde, at du foreslår nogen form for tilknytning, godkendelse eller støtte fra vores side, hvor ingen findes.
7.3
Du må ikke oprette et link til nogen af vores websteder, der ikke ejes af dig.
7.4
Vores websted må ikke være indrammet på et andet websted, og du må heller ikke oprette et link til nogen del af vores websted andet end startsiden.
7.5
Vi forbeholder os ret til at tilbagekalde linktilladelse uden varsel.
7.6
Hvis du ønsker at linke til eller gøre brug af indhold på vores startside ud over det ovenfor anførte, bedes du kontakte ir_web@pens.com.

8

GENERELT

8.1
Hvis nogen bestemmelse i disse Vilkår (herunder en bestemmelse, hvor vi udelukker eller begrænser vores ansvar over for dig), er fundet ugyldige, ulovlige eller den kan ikke håndhæves, gælder gyldigheden, lovligheden eller fuldbyrdelsen af de øvrige bestemmelser i disse købsbestemmelser og resten af bestemmelsen berøres ikke.
8.2
Vi er ved lov forpligtet til at informere dig om, at købsaftalen kan indgås på dit hjemlands sprog eller på engelsk, medmindre andet er aftalt.

9

INTELLEKTUEL EJENDOM

9.1
Ved at bruge dette websted anerkender du, at webstedet indeholder oplysninger, data, software, fotografier, grafer, videoer, skrifttyper, grafik og andet materiale (kollektivt "Vores indhold"), der er beskyttet af ophavsret, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder, og at disse rettigheder er gyldige og beskyttet i alle former, medier og teknologier, der eksisterer nu eller i det følgende bliver udviklet.
9.2
National Pen og tilhørende varemærker er varemærker og servicemærker tilhørende National Pen Co. LLC. Alle rettigheder forbeholdt. Alle andre varemærker, servicemærker, produktnavne, firmanavne og logoer, der vises på National Pen, tilhører deres respektive ejere.
9.3
Når du anmoder om en ordre med et personligt aftryk eller logo eller andet brugerdefineret tryk ("Dit indhold"), som du leverer til National Pen, giver du os og vores datterselskaber automatisk en royaltyfri, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, evig, fuldstændig, på underlicens-basis og uigenkaldelig ret til at bruge, distribuere, reproducere (inkludere tryk på varer, du bestiller hos os), ændre, tilpasse, offentlig udføre og vise, oversætte dit indhold og oprette afledte værker fra dit indhold i ethvert medie, samt ret til at bruge dit navn i forbindelse med dit indhold, hvis vi vælger det. Du accepterer også, at National Pen kan vise dit indhold i online eller offline markedsføring eller supplerende materialer.
9.4
Du kan indsende dit indhold via vores websted. Du garanterer hermed, at når du sender dit indhold til os, har du alle rettigheder og interesser i dit indhold, og du har ret til at give os den licens, der er beskrevet i disse vilkår, til at bruge dit indhold til alle de formål, der er beskrevet i disse vilkår, herunder men ikke begrænset til, til at printe dit indhold på de varer, du bestiller. Du repræsenterer og garanterer, at din bestemmelse over for dit indhold og din brug af dit indhold som beskrevet i disse Vilkår ikke krænker de intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, varemærker eller patenter fra tredjeparter. Du repræsenterer og garanterer endvidere, at dit indhold ikke krænker eller gør indgreb i tredjeparts privatliv, er ikke ulovligt, uanstændigt, truende, grov, ærekrænkende, sladderagtig, injurierende, bedragerisk, vildledende, skadeligt eller på anden måde skadeligt for tredjeparter. Du må ikke efterligne nogen, mens du bruger vores websted eller placerer nogen ordre.
9.5
Du accepterer hermed at skadesløse, forsvare og holde National Pen, dets moderselskaber, datterselskaber eller tilknyttede selskaber og hver af de førnævntes direktører, funktionærer, medarbejdere, agenter, entreprenører, rådgivere, efterfølgere og holde skødesløse fra og imod alle tredjeparts fordringer, søgsmål, tab, forpligtelser, domme, omkostninger, udgifter (herunder uden begrænsning retsomkostninger, sagsomkostninger og rimelige advokatsalærer), og årsager til handling af enhver art (kollektivt benævnt "Krav") hævdede af eller opstået til fordel for enhver person eller enhed for eller som følge af overtrædelse eller påstået overtrædelse af patenter, ophavsret eller varemærker eller tilvendelse eller misbrug af forretningshemmeligheder eller anden fortrolig information baseret på eller relateret til dit indhold eller din bestilling af varer eller service fra National Pen. I forbindelse dermed skal du straks på din egen bekostning forpligte dig til at anskaffe for kunden ret til fortsat at bruge dit indhold. Uden at begrænse det foregående skal du være ansvarlig for alle skader, advokatsalærer, retsomkostninger eller andre udgifter, som National Pen har lidt i forbindelse med overtrædelser eller påstået overtrædelse forårsaget af dit indhold.

10

LOV

10.1
Hvis du er en forbruger, skal du være opmærksom på, at disse betingelser er underlagt irsk lov. Dette betyder, at en kontrakt for køb af produkter via vores websted og enhver tvist eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse hermed, er underlagt irsk lov. Du og vi begge er enige om, at domstolene i Irland vil have eksklusiv jurisdiktion. Men hvis du er bosiddende i Frankrig, kan du også anlægge sag i Frankrig.
10.2
Hvis du er en virksomhed, er en kontrakt og enhver tvist eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med den eller dens genstand eller dannelse (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med Irlands lov.
10.3
Hvis du er en virksomhed, er vi begge uigenkaldeligt enige om, at domstole i Irland skal have enekompetence til at bilægge enhver tvist eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med en kontrakt eller dens genstand eller dannelse (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav).