Az National Pen Értékesítési Feltételei


1

BEVEZETÉS

1.1
Ezek az Értékesítési Feltételek a National Pen Promotional Products Ltd, azaz Universal Pen („mi” vagy bármely más többes szám első személyre történő hivatkozás) („National Pen”) által Önnek eladott termékek forgalmazását szabályozza.
1.2
Ezek az Értékesítési Feltételek megváltozhatnak. Kérjük, időről-időre látogassa meg ezt az oldalt, hogy áttekintse az általunk eszközölt változtatásokat, amelyek Önre nézve szerződéses kötelezettséggel járnak.
1.3
Az Ön által a Weboldalon tett összes megrendelésre érvényesek ezek az Értékesítési Feltételek, és a megrendelések általunk történő elfogadás tárgyát képezik.

2

INFORMÁCIÓK RÓLUNK ÉS ARRÓL, HOGYAN VEHETI FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT

2.1
A vállalatunk megnevezése National Pen Promotional Products Limited. Cégünk Írországban bejegyzett vállalat 474116 cégjegyzékszám alatt, bejegyzett székhelyünk címe Building D, Xerox Technology Park, Dundalk, Co. Louth. VAT adószámunk 9726444O.

3

FELELŐSSÉG

3.1
Megfelelő gondossággal és szakértelemmel üzemeltetjük a Weboldalt. A Weboldal úgy áll az Ön rendelkezésére, „ahogy elérhető”, és nem lehetséges és nem is garantáljuk, hogy a Weboldal megfelel az Ön igényeinek.
3.2
A törvény által nem tiltott mértékig semmilyen felelősséget nem vállalunk:
3.2.1
bármilyen előre nem látható veszteség bekövetkezéséért (egy veszteség bekövetkezése előre látható, ha általunk elkövetett szerződésszegés egyértelmű következménye, vagy ha Ön által és általunk előre eltervezett esemény volt a szerződéskötés időpillanatában); és
3.2.2
bármilyen veszteségért, amelyekért nem mi vagyunk a hibásak, vagy amikor ezeket az Értékesítési Feltételeket nem szegtük meg.
3.3
A 3.5 pontban foglaltaktól függően nem terhel minket semmilyen felelősség, hogy kárpótoljuk Önt (akár szerződéses keretek között, kár esetén (beleértve a gondatlanságot), törvényi kötelezettség megszegése miatt vagy más esetben) azokon az anyagi visszatérítéseken kívül, amelyeket ezekben az Értékesítési Feltételekben rögzítettünk, vagy más módon elfogadunk.
3.4
Jogfenntartással a 3.3 pontra, amennyiben Ön kereskedelmi partner, nem terhel minket semmilyen felelősség (akár szerződéses keretek között, kár esetén (beleértve a gondatlanságot), törvényi kötelezettség megszegése miatt vagy más esetben): (i) semmilyen nyereségvesztésért, üzleti veszteségért, szerződések, vevőkör, üzleti lehetőség elvesztéséért vagy bármilyen egyéb veszteségért vagy az üzletvitel bármilyen megszakadásáért (pl.: üzemszünet); vagy (ii) közvetlen vagy következményes veszteségekért, valamint semmilyen más veszteségért, amely e Értékesítési Feltételek vagy törvény által meghatározott kötelezettségeink általunk történő megszegésének nem előre látható következménye.
3.5
Amennyiben Ön fogyasztó, jelen Értékesítési Feltételekben semmi sem irányul arra, hogy korlátozza az Ön törvény által biztosított jogait, valamint semmi nem irányul arra, hogy kizárja vagy korlátozza felelősségünket Ön felé csalás, csalárd hamis állítás, hanyagságunkból bekövetkezett haláleset vagy személyes sérülés bekövetkezésekor, vagy bármely más felelősséggel kapcsolatosan, amely nem korlátozható vagy nem zárható ki a hatályos jogszabályok értelmében.

4

A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

4.1
Megrendelési folyamatunk lehetővé teszi az Ön számára, hogy megrendelését ellenőrizze és kijavítson bármely hibát még azelőtt, hogy a megrendelését leadná felénk. Kérjük, szánjon időt arra, hogy a megrendelési folyamat során megrendelését minden oldalon körültekintően elolvassa és ellenőrizze.
4.2
A Weboldalon egy termékre vonatkozó megrendelését a fizetési folyamat végén található megrendelés megerősítése gomb megnyomásával adja le. Ez a megrendelés szerződéses kötelezettséggel járó ajánlat, amely Önt fizetésre kötelezi és általunk történő elfogadás tárgyát képezi. Megrendelésének megerősítésével Ön elfogadja, hogy megvásárolja az Ön által kiválasztott termékeket. Ezt követően megküldjük Önnek a megrendelés megerősítését, amely az Ön által megrendelt termékeket részletezi.
4.3
Az Ön megrendelését akkor fogadtuk el, ha Ön részére megküldtük a megrendelés megerősítését.
4.4
A termékek ellenértékének megfizetését elfogadjuk a megrendelés pillanatában, vagy alternatív megoldásként Ön elfogadhatja, hogy a termékek ellenértékét és bármely járulékos költséget a számla átvételétől számított 30 napon belül fizeti meg.
4.5
Sajnálatos módon nem értékesítünk az összes ország számára. Nem áll módunkban megrendeléseket elfogadni az alábbi országokon kívül: Ausztrália, Ausztria, Belgium, Svájc, Németország, Dánia, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság, Magyarország, Írország, Olaszország, Japán, Hollandia, Új-Zéland, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia (régi piac), Svédország, Szlovákia.

5

TERMÉKEINK

5.1
A termék képei a Weboldalunkon csak illusztrációk. Annak ellenére, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a színeket valósághűen jelenítsük meg, nem garantáljuk, hogy egy eszköz megjelenített színei pontosan olyanok, mint a valós termék színei. Az Ön termékei valamelyest eltérhetnek ezektől a képektől.

6

ÁRAK ÉS FIZETÉS

6.1
Megrendelésének fizetendő árai a megrendelés elküldésekor meghatározottak. A termékekét fizetendő árak tartalmazzák a HÉÁ-t (hozzáadottérték-adó) a hatályos átváltási árfolyamon. Előfordulhat, hogy szállítási és kezelési költségek merülnek fel, amelyekről tájékoztatást kap. A fizetés esedékessége előtt tájékoztatjuk Önt a termékekért fizetendő összesített árról.
6.2
Esetenként egyes termékeket reklámáron (promóciók) hirdetünk meg; ilyen esetekben Önnek meg kell adnia a promóciós kódot, egyébként a teljes árat számítjuk fel.
6.3
Esetenként a rendszerben hiba léphet fel és egyes terméke hibásan jelenhet meg, amely esetekben nem vagyunk kötelesek a termékeket a helytelen áron vagy bármi módon értékesíteni. Saját belátásunk szerint vagy visszavonjuk megrendelését és visszafizetjük az Ön által megfizetett árat vagy ésszerű erőfeszítéseket teszünk, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot, hogy kívánja-e megtenni megrendelését a helyes árak megfizetésével. Ha nem sikerül elérnünk Önt vagy Ön nem kívánja megtenni megrendelését a helyes árak megfizetésével, akkor visszavonjuk megrendelését és visszafizetjük az Ön által már megfizetett összegeket.
6.4
Vásárlás befejezésekor, ha Önnek a teljes vételárat a megrendeléskor kell megfizetnie, a megrendelés teljes ellenértékét, valamint bármely járulékos költség ellenértékét kell a megrendeléskor részünkre megfizetni, kivéve ha előzetesen más megállapodás köttetett írásban.
6.5
Vásárlás befejezésekor, ha Önnek a teljes vételárat később kell megfizetnie, a megrendelés teljes ellenértékét, valamint bármely járulékos költség ellenértékét a számlázási napot követő 30 napon belül kell részünkre megfizetni, kivéve ha előzetesen más megállapodás köttetett írásban.
6.6
A megrendelés pénzügyi értékétől függően előfordulhat, hogy előleg megfizetését tesszük szükségessé. Ilyen esetben számviteli osztályunk felveszi Önnel a kapcsolatot. Amennyiben előleg megfizetése válik szükségessé, kérjük ne feledje, hogy megrendelését addig nem indítható el, amíg nem kaptuk meg az előleget.
6.7
A Weboldalon tett megrendelések ellenértéke a bankkártyák többségével kifizethető a megfelelő adatok kitöltésével a fizetési oldalon.
6.8
Azáltal, hogy Ön megrendelésének vagy vásárlásának ellenértékét bankkártyával fizeti meg, Ön megerősíti, hogy a használt bankkártya az Öné vagy Ön jogosult annak használatára.
6.9
A bankkártyát kibocsátó intézet minden bankkártyatulajdonost hitelesítési ellenőrzésnek és jóváhagyási folyamatnak vet alá. Ha a bankkártya kibocsátója elutasítja a kifizetést, akkor nem áll módunkban elfogadni megrendelését vagy vásárlását, továbbá nem vagyunk kötelesek Önt tájékoztatni az elutasítás okáról, és ilyen esetben nem vagyunk felelősségre vonhatók a termék leszállításának vagy rendelkezésre bocsátásának elmaradása miatt. Nem vagyunk felelősségre vonhatók, ha a kártya kibocsátója vagy a bank a megrendelése vagy vásárlása kapcsán a bank-/hitelkártyával történő fizetés feldolgozásának eredményeképpen költséget számít fel a kártyatulajdonossal szemben.
6.10
Azt javasoljuk, hogy semmiképp se ossza meg bankkártyája adatait emailben senkivel, még velünk sem. Nem vagyunk felelősségre vonhatók semmilyen veszteségért, amely adatok továbbításából keletkezhet internetes hivatkozásra történő kattintással vagy emailküldés által. Bármilyen ilyen jellegű veszteség kizárólag az Ön felelőssége.
6.11
Amennyiben Ön ezeket az Értékesítési Feltételeket egy olyan vállalat vagy más jogi személy nevében fogadja el, amelyet Ön képvisel, és egyúttal Ön garantálja, hogy Ön rendelkezik felhatalmazással, hogy a vállalatot vagy más jogi személyt jelen Értékesítési Feltételek betartására kötelezze.
6.12
Amennyiben Ön kereskedelmi partner, Ön a felelős minden megrendelésért, amelyet az Ön munkatársai adnak le, valamint minden olyan vásárlásért, amelyet az Ön részére kibocsátott bank-/hitelkártyákkal hajtanak végre, és számunkra nem kötelező érvényű semmilyen vásárlási korlátozás, amelyet esetleg Ön a munkatársai irányába meghatározott.
6.13
Amennyiben Ön kereskedelmi partner, Ön nem vonhatja vissza egy számla kifizetését vagy bármilyen irányunkba esedékes összeg megfizetését elállási vagy viszontkereseti jog miatt, amellyel Ön rendelkezik vagy feltételezett, hogy rendelkezik.
6.14
Mindenkor fenntartjuk a jogot beszámítás útján történő beszedjünk minden olyan tartozást vagy követelést, amely részünkről bármilyen összegben az Ön irányába fennáll.
6.15
A számlánk formátumát és az azon szereplő nyilatkozatokat kizárólag mi határozzuk meg, és semmilyen mértékben nem változtatjuk meg saját formátumunkat, kivéve ha a javasolt változtatásokat hat hónappal előre írásban kérelmezték és amennyiben azokkal kifejezetten egyetértettünk.

7

SZÁLLÍTÁS ÉS A TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA

7.1
Célkitűzésünk, hogy a termékeket a rendelésével összhangban leszállítsuk, általában a feltüntetett szállítási határidőn belül. Ha olyan körülmények merülnének fel, amelyek miatt nem lehetséges megrendelésének a megrendeléstől számított 28 napon belüli legyártása vagy kiszállítása, a National Pen törekedni fog arra, hogy tájékoztassa az ügyfelet a késésről és az esetleges alternatív termékválasztékról. A 8. és 12. pontban meghatározott jogai mellett, abban a valószínűtlen esetben, ha nem tudjuk az Ön rendelkezésére bocsátani a terméket megrendelésének leadását követő 28 napon belül, vagy a megegyezett szállítási határidőn belül, Önnek lehetősége van megrendelését visszamondani a szállítást megelőzően számunkra megküldött értesítés által. Termékeink szállításáról további információk megtalálhatók ezen a weboldalon: [http://www.penseurope.com/hu/faq.asp].
7.2
Mielőtt megrendelését leadná, kérjük, tekintse át a weboldalunkon feltüntetett, szállítással kapcsolatos lehetőségeket, biztosítandó, hogy lehetséges legyen az Ön címére történő szállítás. Előfordulhat, hogy átvételkor vagy szállításkor egy érvényes aláírás válik szükségessé. Abban a valószínűtlen esetben, ha Ön nem kapta meg az árut a feltüntetett szállítási határidőn vagy az Ön és vállalatunk által más módon közösen elfogadott határidőn belül, Önnek kötelessége minket azonnal értesíteni.
7.3
Önnek mindent meg kell tennie, ami ésszerűen elvárható, hogy lehetővé tegye a kézbesítést az adott időben és helyen. Amennyiben a kézbesítés olyan körülmények eredményeképpen válik sikertelenné, amelyek az Ön ésszerűen elvárható ellenőrzése alatt állnak, a futár egy értesítést hagy hátra a kézbesítési kísérletről, amelyen feltünteti, milyen lépéseket kell megtenni egy új kézbesítési dátum megszervezéséhez. Amennyiben nem lehetséges új kézbesítési dátum egyeztetése, az Ön rendelésén feltüntetett fizetendő összeg ugyanúgy esedékessé válik és Önre nézve kötelező érvényű.
7.4
Jogfenntartással a 7.3 pontra, minden megvásárolt termék szállítási költségtől mentesen (F.O.B.) a saját vagy valamely szolgáltatónk telephelyén található, azaz a tulajdonjog a kézbesítés pillanatában száll Önre tőlünk vagy közös fuvarozó által.

8

ELÉRHETŐSÉG

8.1
Minden áru rendelkezésre áll. Miközben igyekszünk elegendő raktárkészletet felhalmozni, hogy minden megrendelést és vásárlást képesek legyünk kielégíteni, amennyiben raktárkészletünk nem elegendő az Ön által megrendelt és kifizetett áruk rendelkezésre bocsátásához vagy szállításához, megkíséreljük felvenni Önnel a kapcsolatot az Ön által megadott adatok felhasználásával, hogy kikérjük az Ön álláspontját a továbbiakról. Előfordulhat, hogy saját belátásunk szerint a megrendelés bármely rendelkezésre álló részét feldolgozzuk. Amennyiben termékek nincsenek raktáron, amilyen gyorsan csak lehetséges visszatérítjük e termékek Ön által megfizetett vételárát és mindenképpen 30 napon vagy ha Ön számlavezető ügyfelünk, előfordulhat, hogy kizárólag saját belátásunk szerint, amilyen gyorsan csak lehetséges megemeljük hitelkeretét a számlázott összeg erejéig.

9

ELÁLLÁS

9.1
Egy éves teljeskörű garancia! 100%-os biztonsággal vásárolhat. Ha megrendelése nem pontosan az Ön által meghatározottak szerint lett kiszállítva, a fel nem használ résztételeket visszaküldheti és vagy kicseréljük Önnek, vagy visszatérítjük az árát. Egyszerűen csak vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálatunkkal bármikor egy éven belül, hogy megszervezze a fel nem használt résztételek visszaküldését a gyors visszatérítés ügyintézése érdekében. A kipróbált és valódi garanciánkkal Ön sosem kockáztat egyetlen fillért sem a National Pen vállalatnál!

10

A SZOLGÁLTATÁS MEGSZAKÍTÁSA

10.1
Előfordulhat, hogy felfüggesztjük valamely termék utánpótlását, szállítását, leállítjuk a már elindított szállítmányt, vagy megszakítjuk szerződésünket, amelyről Önt írásban értesítjük, ha Ön valamely kötelezettségét megszerte, vagy tartozását nem tudja rendezni fizetésképtelenség miatt, amikor azok esedékessé válnak, olyan eljárások vannak folyamatban vagy ésszerűen várható, hogy olyan eljárások indulnak meg Ön által vagy Ön ellen, amelyek csődöt vagy felszámolást vonhatnak maguk után. A szolgáltatás megszakítása esetén minden fizetendő összeg, amellyel Ön tartozik (még akkor is, ha nem lennének esedékesek) azonnal esedékessé és fizetendővé válnak, és vállalatunkat továbbá semmilyen kötelezettség nem terheli, hogy Ön felé termékeket szállítson.

11

HIBÁS TERMÉKEK

11.1
Abban az esetben, ha a leszállított termékek hibásak vagy helytelenek, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Weboldalunk „Kapcsolat” szekciójának használatával és megszervezzük a termékek visszajuttatását a vállalatunk költségén.
11.2
Jogfenntartással az Ön 9. pontban megfogalmazott elállási jogára, amennyiben Ön értesített minket a termékekkel kapcsolatos problémáról a kézbesítéstől számított 30 napon belül, úgy lehetőségeink szerint felajánljuk a hiányosság vagy elmaradt szállítás pótlását; a kézbesítéskor sérült vagy hibás termék cseréjét vagy javítását; vagy a megrendelés (vagy az érintett részrendelés) visszamondását és a szóban forgó termékek Ön által kifizetett vételárának megtérítését.
11.3
Jelen Értékesítési Feltételek 9. és 11. pontjának rendelkezései nem módosítják az Ön törvény által biztosított fogyasztóvédelmi jogait.

12

RAJTUNK KÍVÜL ÁLLÓ (VIS MAJOR) ESEMÉNYEK

12.1
Semmilyen felelősséget nem vállalunk a szállítási vagy utánpótlási késedelemért vagy elmaradásért, vagy a leszállított áruk sérüléseiért vagy hibáiért, bármely egyéb kötelezettségért, minden olyan esetben, amelyet olyan esemény vagy körülmény idézett elő, amelyek felett ésszerűen nincs befolyásunk (beleértve, többek között, korlátozás nélkül a baleseteket, a szélsőséges időjárási viszonyokat, a tűzeseteket, a robbanást, az árvizet, a viharokat, a földrengést, a természeti katasztrófákat, a távközlési hálózatok összeomlását, a közlekedési hálózatok használatának képtelenségét, a mechanikai hibákat, elemi csapásokat, terrorista támadást, háborút, polgárháborút, zavargásokat, sztrájkokat, munkáskizárásokat és egyéb ipari vitákat, kormányzati cselekmények vagy korlátozások, valamint az import vagy export tiltása vagy korlátozása).

13

ÁLTALÁNOS RÉSZ

13.1
Ha a jelen Értékesítési Feltételek bármely rendelkezését (beleértve az olyan rendelkezéseket is, amelyekben kizárjuk vagy korlátozzuk Önnel szemben fennálló felelősségünket) érvénytelennek, törvényellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyulnak, az Értékesítési Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényessége, jogszerűsége vagy végrehajthatósága, valamint a rendelkezés fennmaradó része változatlanul érvényben maradnak.
13.2
A törvény előírja számunkra, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a vásárlások a hazája nyelvén vagy amennyiben másképp állapodtak meg, angol nyelveken köthetők meg.

14

TÖRVÉNYI HÁTTÉR

14.1
Amennyiben Ön fogyasztó, kérjük, ne feledje, hogy ezeket az Értékesítési Feltételeket Írország törvényei szabályozzák. Ez azt jelenti, hogy a Weboldalunkon kötött, a termékek megvásárlására irányuló szerződést és azzal kapcsolatban felmerülő bármilyen vitát vagy követelést Írország törvényei szabályoznak. Ön és vállalatunk mind egyetértünk abban, hogy Írország bíróságai nem kizárólagos joghatósággal rendelkeznek. Ha Ön Franciaországban lakosa, Franciaországban is kezdeményezheti az eljárást.
14.2
Amennyiben Ön üzleti partner, a szerződést és bármely esetleges jogvitát vagy követelést, azzal kapcsolatosan vagy annak tárgyában vagy formájában (beleértve a szerződésen kívüli jogvitákat vagy követeléseket is) Írország törvényei szabályozza és annak megfelelően kell azokat értelmezni.
14.3
Amennyiben Ön üzleti partner, mindkét fél visszavonhatatlanul egyetért abban, hogy Írország bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a szerződéssel vagy annak tárgyával vagy formájával (beleértve a szerződésen kívüli jogvitákat vagy követeléseket is) kapcsolatos jogviták vagy követelések rendezése ügyében.

15

KAPCSOLAT

15.1
Ha szeretne rendelni, elállni megrendelésétől vagy megrendelésével kapcsolatban egyeztetni, vagy megrendelésével kapcsolatban panasza van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a Weboldalunk „Kapcsolatfelvétel” szekciója használatával, vagy kérjük, használja a megrendelést megerősítő dokumentumon található kapcsolatfelvételi adatokat.