Az National Pen Használati Feltételei


Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a Használati Feltételeket (innentől: „Feltételek”). A www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com, és www.orderpens.com weboldalaink elérésével vagy használatával, valamint vállalatunktól termékek megvásárlásával Ön elfogadja ezeket a Feltételeket.


1

BEVEZETÉS

1.1
Ezek a Feltételek szabályozzák a www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com és a www.orderpens.com weboldalak (innentől: „Weboldal”) látogatói és ügyfeleink (innentől: „Ön”) általi használatát.
1.2
A penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com és www.orderpens.com weboldalakat a National Pen Promotional Products Limited vállalat üzemelteti. Cégünk Írországban bejegyzett vállalat 474116 cégjegyzékszám alatt, bejegyzett székhelyünk címe Building D, Xerox Technology Park, Dundalk, Co. Louth. Kapcsolatfelvételhez kérjük, írjon emailt a következő címre: IR_CustomerService_T@pens.com.
1.3
Ezek a Használati Feltételek megváltozhatnak. Kérjük, időről-időre látogassa meg ezt az oldalt, hogy áttekintse az általunk eszközölt változtatásokat, amelyek Önre nézve szerződéses kötelezettséggel járnak. Javasoljuk, hogy nyomtassa ki ezeket a Feltételeket későbbi felhasználásra. A Feltételek utolsó frissítése 2018. május 1-én történt.

2

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

2.1
Adatvédelmi Szabályzatunk és Cookie Szabályzatunk a Weboldal mindennemű használatát szabályozza. Fontos információkat közölnek arról, hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait, amelyeket Ön rendelkezésünkre bocsát, és mindenképpen olvassa végig azokat. Kattintson ide az Adatvédelmi és Cookie szabályzatunkért.

3

FELELŐSSÉG

3.1
Megfelelő gondossággal és szakértelemmel üzemeltetjük a Weboldalt. A Weboldal úgy áll az Ön rendelkezésére, „ahogy elérhető”, és nem tudjuk garantálni és nem is garantáljuk, hogy a Weboldal megfelel az Ön igényeinek.
3.2
A törvény által nem tiltott mértékig semmilyen felelősséget nem vállalunk:
3.2.1
bármilyen előre nem látható veszteség bekövetkezéséért (egy veszteség bekövetkezése előre látható, ha általunk elkövetett szerződésszegés egyértelmű következménye, vagy ha Ön által és általunk előre eltervezett esemény volt a szerződéskötés időpillanatában); és
3.2.2
bármilyen veszteségért, amelyekért nem mi vagyunk a hibásak, vagy amikor ezeket az Értékesítési Feltételeket nem szegtük meg.
3.3
Amennyiben Ön fogyasztó, jelen Értékesítési Feltételekben semmi sem irányul arra, hogy korlátozza az Ön törvény által biztosított jogait, valamint semmi nem irányul arra, hogy kizárja vagy korlátozza felelősségünket Ön felé csalás, csalárd hamis állítás, hanyagságunkból bekövetkezett haláleset vagy személyes sérülés bekövetkezésekor, vagy bármely más felelősséggel kapcsolatosan, amely nem korlátozható vagy nem zárható ki a hatályos jogszabályok értelmében.
3.4
A felelősség különböző korlátozásait és kizárásait az Ön részére szállított termékek szállításából eredő felelősségre kell alkalmazni, amelyeket az Értékesítési Feltételeink határoznak meg.

4

A MEGÁLLAPODÁS TELJES EGÉSZE

4.1
Ezeket a Feltételeket a Weboldal Ön általi elérésére és használatára vonatkozó megállapodás teljes egészének szabályozására szánjuk. Az oldallal kapcsolatos bármely más, korábbi megállapodást vagy megegyezést hatályon kívül helyez és annak helyébe lép.

5

VÍRUSOK

5.1
Nem garantáljuk, hogy a Weboldalunk hibáktól vagy vírusoktól mentes lesz.
5.2
Ön a felelős a saját informatikai rendszerének, számítógépes programjainak és platformjainak konfigurálásáért, amelyekkel Weboldalunkhoz hozzáfér. Önnek saját vírusirtó szoftverrel kell rendelkeznie.
5.3
Tilos a Weboldalunk nem rendeltetésszerű használata vírusok, trójai szoftverek, féregszoftverek, logikai bombák tudatos alkalmazásával vagy bármilyen olyan tartalommal, amely rosszindulatú vagy műszakilag ártalmas. Tilos a Weboldalunk, a Weboldalt tároló szerverünk, vagy a Weboldalunkhoz kapcsolódó bármely szerver, számítógép vagy adatbázis illetéktelen hozzáférésére irányuló kísérlet. Tilos a Weboldalunk megtámadása DoS (szolgáltatásmegtagadással járó támadás) vagy DDoS (elosztott szolgáltatásmegtagadással járó támadás) támadásokkal.

6

ÁLTALUNK HIVATKOZOTT WEBOLDALAK

6.1
Ha a Weboldalunk hivatkozásokat tartalmaz más oldalakra vagy harmadik felek általi forrásokra, akkor azok a hivatkozások pusztán az Ön informálását szolgálják. Az ilyen hivatkozásokat nem szabad úgy értelmezni mint a hivatkozott weboldalak vagy azokról szerezhető információk általunk történő jóváhagyását.
6.2
Nincs semmilyen hatáskörünk azoknak a weboldalaknak vagy forrásoknak tartalma felett.

7

SZABÁLYOK A WEBOLDALUNKRA TÖRTÉNŐ HIVATKOZÁSOKKAL KAPCSOLATOSAN

7.1
Ön hivatkozhat Weboldalunkra, feltéve, ha Ön azt oly módon teszi meg, amely tisztességes és törvényes, valamint nem sérti a jóhírnevünket és nem előnyt kíván kovácsolni belőle.
7.2
Ön nem hozhat létre olyan hivatkozást, amely bármilyen olyan együttműködést, jóváhagyást vagy elismerést sugall részünkről, amely nem létezik.
7.3
Ön nem hozhat létre olyan weboldalon hivatkozást az oldalunkra, amely nem az Ön tulajdonában van.
7.4
Weboldalunkat tilos bármely más weboldalba beágyazni, valamint nem hozhat létre olyan hivatkozást Weboldalunk olyan területére, amely a kezdőlaptól eltérő oldalra mutat.
7.5
Fenntartjuk a jogot, hogy a hivatkozási engedélyt értesítés nélkül visszavonjuk.
7.6
Ha szeretne Weboldalunkra hivatkozást létrehozni vagy a weboldalán fel szeretné használni Weboldalunk valamely tartalmát, amely a fentebb meghatározottaktól eltér, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a ir_web@pens.com emailcímen.

8

ÁLTALÁNOS RÉSZ

8.1
Ha a jelen Értékesítési Feltételek bármely rendelkezését (beleértve az olyan rendelkezéseket is, amelyekben kizárjuk vagy korlátozzuk Önnel szemben fennálló felelősségünket) érvénytelennek, törvényellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyulnak, az Értékesítési Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényessége, jogszerűsége vagy végrehajthatósága, valamint a rendelkezés fennmaradó része változatlanul érvényben maradnak.
8.2
A törvény előírja számunkra, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a vásárlások a hazája nyelvén vagy amennyiben másképp állapodtak meg, angol nyelveken köthetők meg.

9

SZELLEMI TULAJDON

9.1
Weboldalunk használatával Ön tudomásul veszi, hogy a Weboldal olyan információkat, adatokat, szoftvereket, fotókat, grafikonokat, videókat, betűtípusokat, ábrákat és egyéb anyagokat (együttesen: „Tartalmak”, „Tartalmaink”) tartalmaz, amelyek szerzői jogi védelem, márkajelzés, kereskedelmi titkok és egyéb tulajdonosi jogok általi oltalom alatt állnak, és ezek a jogok érvényesek és védettek minden formában, médiumon és egyéb technikai megoldáson, amely jelenleg rendelkezésre áll, vagy amit a jövőben kifejlesztenek.
9.2
A National Pen és ahhoz kapcsolódó jelzések a National Pen Co. LLC márkajelzései és szolgáltatási jelzései. Minden jog fenntartva. A National Pen által megjelenített összes többi védjegy, szolgáltatásnév, terméknév, cégnév és logó tulajdonosuk tulajdonát képezi.
9.3
Abban az esetben, ha Ön olyan személyre szabott gravírozással, logóval vagy bármilyen más nyomattal (innentől: az „Ön Tartalma”) kéri megrendelésének teljesítését, amelyet Ön bocsát a National Pen rendelkezésére, akkor Ön számunkra és leányvállalataink számára jogdíjmentes, a teljes világra kiterjedő, nem exkluzív, határozatlan időtartamú és visszavonhatatlan jogot biztosít, hogy az Ön Tartalmát felhasználjuk, terjesszük, újragyártsuk (beleértve azokra a termékekre történő nyomtatást, amelyeket tőlünk rendel), módosítsuk, adaptáljuk, nyilvánossá tegyük és kiállítsuk, lefordítsuk, valamint abból származtatott alkotásokat készítsünk bármely médiumon, valamint Ön feljogosít minket, hogy az Ön nevét felhasználjuk az Ön Tartalmával kapcsolatosan, ha úgy döntünk. Továbbá Ön elfogadja, hogy előfordulhat, hogy a National Pen megjeleníti az Ön Tartalmát online (interneten megjelenő) vagy offline (interneten kívül megjelenő) marketing vagy egyéb célú anyagokon.
9.4
Ön a Tartalmát a Weboldalunkon keresztül küldheti el részünkre. Ön ezennel kijelenti és garantálja, hogy amikor Ön a Tartalmát részünkre megküldi, Ön a Tartalom kizárólagos tulajdonosa és érdekeltje, és jogában áll a jelen feltételekben leírt használati jogot részünkre bocsátani, hogy az Ön Tartalmát felhasználhatjuk az itt leírt összes célhoz, beleértve, de nem kizárólagosan, az Ön Tartalmának megrendelt árukra történő nyomtatását. Ön kijelenti és garantálja, hogy az Ön Tartalmának rendelkezésünkre bocsátása és az Ön Tartalmának a jelen Feltételekben ismertetett felhasználása nem sérti a harmadik felek szellemi tulajdonjogát, beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogokat, védjegyeket vagy szabadalmakat. Továbbá Ön kijelenti és garantálja, hogy az Ön Tartalma nem sérti meg vagy támadja harmadik fél magánéletét, nem illegális, nem obszcén, nem fenyegető, nem sértő, nem rágalmazó, nem becsületsértő, nem sérti a jó hírnévhez való jogot, nem hamis állítás, nem félrevezető, nem előítéletes, és más módon sem sértő harmadik fél számára. Ön nem személyesíthet meg senki mást Weboldalunk használatakor vagy megrendelések leadásakor.
9.5
Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi a National Pent, annak szülővállalatait, leányvállalatait vagy együttműködő partnereit és mindegyik fent említett vállalat igazgatóit, tisztségviselőit, alkalmazottait, megbízottjaival foglalkozó tanácsadóit, jogutódjait és megbízottjait és azok kármentességéről gondoskodik minden harmadik fél igényével, veszteségekkel, felelősségekkel, ítéletekkel, költségekkel, kiadásokkal (ideértve többek között a bírósági költségeket, a perköltségeket és az ésszerű ügyvédi díjakat) szemben, valamint mindenfajta cselekmény okaival (együttesen "követelések”) szemben, amelyek valamely személy vagy szervezet megsértése vagy állítólagos megsértése, szabadalmak, szerzői jogok vagy védjegyek, illetve a kereskedelemben használt titkok vagy egyéb bizalmas információk jogellenessége vagy visszaélése miatt áll fenn, illetve az Ön Tartalmán, az Ön által a National Pen-től megrendelt termékeken vagy szolgáltatásokon alapulnak. Ennek kapcsán az Ön kizárólagos költségén azonnal vállalja, hogy megvásárolja az Ügyfél szellemi tulajdonjogát az Ön Tartalmának folyamatos használatára. A fentiek korlátozása nélkül Ön felelős a National Pennek okozott károkért, ügyvédi díjakért, bírósági költségekért vagy egyéb költségekért, amelyek az Ön Tartalma által okozott jogsértések vagy állítólagos jogsértések miatt keletkeztek.

10

TÖRVÉNYI HÁTTÉR

10.1
Amennyiben Ön fogyasztó, kérjük, ne feledje, hogy ezeket az Értékesítési Feltételeket Írország törvényei szabályozzák. Ez azt jelenti, hogy a Weboldalunkon kötött, a termékek megvásárlására irányuló szerződést és azzal kapcsolatban felmerülő bármilyen vitát vagy követelést Írország törvényei szabályoznak. Ön és vállalatunk mind egyetértünk abban, hogy Írország bíróságai nem kizárólagos joghatósággal rendelkeznek. Ha Ön Franciaországban lakosa, Franciaországban is kezdeményezheti az eljárást.
10.2
Amennyiben Ön üzleti partner, a szerződést és bármely esetleges jogvitát vagy követelést, azzal kapcsolatosan vagy annak tárgyában vagy formájában (beleértve a szerződésen kívüli jogvitákat vagy követeléseket is) Írország törvényei szabályozza és annak megfelelően kell azokat értelmezni.
10.3
Amennyiben Ön üzleti partner, mindkét fél visszavonhatatlanul egyetért abban, hogy Írország bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a szerződéssel vagy annak tárgyával vagy formájával (beleértve a szerződésen kívüli jogvitákat vagy követeléseket is) kapcsolatos jogviták vagy követelések rendezése ügyében.