MVO-Beleid

National Pen heeft altijd een sterk gevoel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). National Pen erkent de waarde van MVO en zijn toegewijd aan het stimuleren van de ontwikkeling van MVO-initiatieven in het hele bedrijf. Het doel van National Pen is om een beleid op te stellen ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit beleid is opgesteld in overeenstemming met de kernpijlers in het Nationale Plan van Ierland op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014-2016

Beleid

National Pen management en medewerkers streven ernaar om te werken op een verantwoorde en ethische manier, om het goede voorbeeld te geven en continu verbeteren van onze activiteiten en processen. National Pen erkent onze verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke impact die we hebben op de klanten, leveranciers, werknemers en lokale gemeenschappen en ons maatschappelijk verantwoord ondernemingsprogramma is een integraal onderdeel van wat we doen. National Pen is bedoeld om te inspireren en het onze mensen te vergemakkelijken om een positieve bijdrage te leveren aan onze samenleving en het creëren van een duurzame bedrijfsvoerde toekomst.

Aandacht voor de werkplek van de werknemer


National Pen’s werknemers zijn de drijfveer van het voortdurende succes. National Pen streeft ernaar een goede werkgever te zijn, het aanbieden van transparante voorwaarden en bilijke compensatie en voordelen. Enkele voorbeelden van onze werkplek initiatieven zijn:
  1. In lijn met de beste praktijken, heeft National Pen een proactief en strategisch HR-beleid. Deze gaan verder dan de naleving en voorzien van een focus op werknemer overleg en communicatie, welzijn, work-life balance, bijscholing, opleiding en carrieremogelijkheden.
  2. Gelijke kansen is een concept waarmee National Pen is begaan, en alle besliste arbeidsvoorwaarden zijn op basis van verdienste, kwalificaties en vaardigheden.
  3. Training beurzen zijn beschikbaar voor medewerkers die wensen om hun onderwijs te bevorderen.
  4. Gezondheid en welzijn is een continue focus.
  5. National Pen steunt personele sociale evenementen, de hoogtepunten zijn onder andere het Children’s kerstfeest en het kerstfeest voor het personeel.

Milieu


National Pen werkt aan energie-efficientie, het minimaliseren van afval, het verminderen van het waterverbruik, het stimuleren van groenere vormen van vervoer en in het algemeen een cultuur van duurzaamheid en een bewustzijn van onze impact op het milieu aan te moedigen. Enkele voorbeelden van onze initiatieven zijn onder meer :
  1. We nemen elke mogelijkheid om eventueel afval dat we produceren te recycleren.
  2. Geweigerde pennen worden geschonken aan goede doelen.

Marktplaats


National Pen ondersteunt de waarde en concepten van rechtvaardigheid, eerlijkheid en billijkheid. National Pen streeft naar een cultuur van integratie, wederzijds respect en gelijke kansen te creëren.

Gemeenschap


National Pen is zich zeer bewust dat ze met hun sterke positie iets terug kunnen doen aan voor de plaatselijke of grotere gemeenschap. We ondersteunen en betrekken ons actief aan de initiatieven van de gemeenschap, waarvan de hieronder omschreven:
  1. Een aantal goede doelen profiteren elk jaar uit fondsen die door medewerkers van National Pen zijn gemaakt.
  2. Vrijwilligerswerk door werknemers
  3. Mogelijkheden voor werklozen en ondersteuning van de werkgelegenheid voor mensen met een handicap.


VERANTWOORDELIJKHEID

De afdeling Human Resources is er verantwoordelijk voor dat dit document up-to-date wordt gehouden en geeft elke gewenste veranderingen. Voorstellen tot wijzigingen in dit document moet door de directeur voor Europa worden goedgekeurd voordat zij in werking treden.