Copyright-informasjon

Innholdet på nettsiden Penseurope.com bestående av, men ikke begrenset til; tekst, grafikk, bilder, logoer, ikoner, lydavspillinger og programvare (herunder design og oppbygning), er copyright-beskyttet materiale eid av Penseurope.com eller brukt med særskilt tillatelse fra innehaver av copyright, eller eier av merkenavn eller service mark. Som sådan er innholdet beskyttet av internasjonale lover om copyright.


Penseurope.com gir med dette tillatelse til å kopiere materiale som er lagt ut av Penseurope.com på denne nettsiden, utelukkende for ikke-kommersiell bruk innen din organisasjon til støtte for produkter fra Penseurope.com. Du kan trykke en enkelt kopi av materiale på denne nettsiden for personlig bruk i den hensikt å lære om, evaluere og tilveiebringe tjenester eller produkter fra Penseurope.com.


Ingen annen tillatelse gis deg til å trykke, kopiere, postlegge, reprodusere, republisere, distribuere, overføre, laste opp, laste ned, lagre, vise offentlig, endre eller modifisere materiale på noe som helst vis, herunder, men ikke begrenset til; elektronisk, mekanisk, fotokopiere, ta opp eller lignende, uten tillatelse fra Penseurope.com, speile noe materiale på denne nettsiden eller noen annen server. Enn videre gis ingen tillatelse til å bruke ikoner fra Penseurope.com til å lage hyperlinker fra andre nettsider til denne nettsiden eller bruke navn, merkevarer, merkenavn eller patenterte design fra Penseurope.com til noe som helst formål.


Du kan bruke innhold eller programvare fra denne siden som en kjøpsressurs.


En gitt tillatelse kommer automatisk til opphør dersom du bryter en betingelse eller et vilkår. Ved sådant opphør, må du umiddelbart ødelegge nedlastet og/eller trykket materiale. Uautorisert bruk av materiale fra denne nettside kan være brudd på lov om copyright, merkevare, personvern og offentliggjøring samt forskrifter og statutter om kommunikasjon.


Penseurope.com ber om at du, utover å rette deg etter våre immaterielle rettigheter, retter deg etter andres immaterielle rettigheter. Dersom du gjør en bestilling fra denne nettsiden, bekreftes blant annet at du innehar rettigheter til å bruke alle logoer, tekst og/eller grafikk som innsendes for å omgjøres til design. Penseurope.com forbeholder seg retten til, under visse omstendigheter og etter eget skjønn, å nekte å akseptere bestillinger fra kunder som har krenket andres immaterielle rettigheter eller lignende.


Utover det som er angitt ovenfor, skal ikke innholdet her oppfattes som om det overdras til bruker, ved implikasjon, estoppel (misforstått avtale) eller på annen måte, verken lisens eller rettighet som er patentert, merkevare, copyright eller navnebeskyttet eller industriell rettighet eid av Penseurope.com, dets datterselskap eller tredjepart.