Support
Fullføring av bestillingen
Har du problemer med å fullføre bestillingen, sjekk om du har fullført alle de nummererte feltene på produktsiden. Dersom du har glemt ett av feltene er det mulig at din bestilling ikke fullføres akkurat slik du ønsker det.
Be sure that you enter in all of the required information on the order page to ensure that your order is delivered to you complete and on time.
Forsendelsesinformasjon
Vær sikker på at du angir all informasjon som kreves på bestillingssiden for å forsikre deg om at bestillingen leveres til deg komplett og til riktig tid.
Tilleggsinformasjon
Dersom du fortsatt har problemer med deler av vår hjemmeside eller hvis du har andre spørsmål, vennlist send oss en e-mail og en av våre kundeservice-representanter vil snart kontakte deg.