Support
Fullføring av bestillingen
Har du problemer med å fullføre bestillingen, sjekk om du har fullført alle de nummererte feltene på produktsiden. Dersom du har glemt ett av feltene er det mulig at din bestilling ikke fullføres akkurat slik du ønsker det.
Vær sikker på at du angir i all nødvendig informasjon på bestillingssiden for å sikre at bestillingen er levert til deg fullstendig og i tide.
Forsendelsesinformasjon
Vær sikker på at du angir all informasjon som kreves på bestillingssiden for å forsikre deg om at bestillingen leveres til deg komplett og til riktig tid.
Tilleggsinformasjon
Dersom du fortsatt har problemer med deler av vår hjemmeside eller hvis du har andre spørsmål, vennlist benytt vårt kontaktskjema og en av våre kundeservice-representanter vil snart kontakte deg.