Betingelser & Vilkår

Innholdet på nettsiden Penseurope.com bestående av, men ikke begrenset til; tekst, grafikk, bilder, logoer, ikoner, lydavspillinger og programvare (herunder design og oppbygning), er copyright-beskyttet materiale eid av National Pen Promotional Products Limited eller brukt med særskilt tillatelse fra innehaver av copyright, eller eier av merkenavn eller service mark. Som sådan er innholdet beskyttet av internasjonale lover om copyright.


National Pen Promotional Products Limited gir med dette tillatelse til å kopiere materiale som er lagt ut av National Pen Promotional Products Limited på denne nettsiden, utelukkende for ikke-kommersiell bruk innen din organisasjon til støtte for produkter fra National Pen Promotional Products Limited. Du kan trykke en enkelt kopi av materiale på denne nettsiden for personlig bruk i den hensikt å lære om, evaluere og tilveiebringe tjenester eller produkter fra National Pen Promotional Products Limited.


Ingen annen tillatelse gis deg til å trykke, kopiere, postlegge, reprodusere, republisere, distribuere, overføre, laste opp, laste ned, lagre, vise offentlig, endre eller modifisere materiale på noe som helst vis, herunder, men ikke begrenset til; elektronisk, mekanisk, fotokopiere, ta opp eller lignende, uten tillatelse fra National Pen Promotional Products Limited, speile noe materiale på denne nettsiden eller noen annen server. Enn videre gis ingen tillatelse til å bruke ikoner fra National Pen Promotional Products Limited til å lage hyperlinker fra andre nettsider til denne nettsiden eller bruke navn, merkevarer, merkenavn eller patenterte design fra National Pen Promotional Products Limited til noe som helst formål.


Du kan bruke innhold eller programvare fra denne siden som en kjøpsressurs.


En gitt tillatelse kommer automatisk til opphør dersom du bryter en betingelse eller et vilkår. Ved sådant opphør, må du umiddelbart ødelegge nedlastet og/eller trykket materiale. Uautorisert bruk av materiale fra denne nettside kan være brudd på lov om copyright, merkevare, personvern og offentliggjøring samt forskrifter og statutter om kommunikasjon.


National Pen Promotional Products Limited ber om at du, utover å rette deg etter våre immaterielle rettigheter, retter deg etter andres immaterielle rettigheter. Dersom du gjør en bestilling fra denne nettsiden, bekreftes blant annet at du innehar rettigheter til å bruke alle logoer, tekst og/eller grafikk som innsendes for å omgjøres til design. National Pen Promotional Products Limited forbeholder seg retten til, under visse omstendigheter og etter eget skjønn, å nekte å akseptere bestillinger fra kunder som har krenket andres immaterielle rettigheter eller lignende.


Utover det som er angitt ovenfor, skal ikke innholdet her oppfattes som om det overdras til bruker, ved implikasjon, estoppel (misforstått avtale) eller på annen måte, verken lisens eller rettighet som er patentert, merkevare, copyright eller navnebeskyttet eller industriell rettighet eid av National Pen Promotional Products Limited, dets datterselskap eller tredjepart.