National Pens Salgsvilkår


1

INNLEDNING

1.1
Disse Vilkårene regulerer leveringen av produkter solgt av National Pen Promotional Products Ltd som driver handel som Universal Pen («vi» eller «oss») («National Pen») til deg.
1.2
Disse Vilkårene vil kunne bli endret. Sjekk denne siden fra tid til annen for å bli informert om eventuelle endringer vi har gjort da de er bindende for deg.
1.3
Alle bestillinger du legger inn på Nettstedet, er på grunnlag av disse Vilkårene og er betinget av vår aksept.

2

INFORMASJON OM OSS OG HVORDAN VI KONTAKTES

2.1
Vi er National Pen Promotional Products Limited. Vi er registrert i Irland under selskapsnummer 474116 og har vårt registrerte kontor på adressen Building D, Xerox Technology Park, Dundalk, Co. Louth. MVA-registreringsnummeret vårt er 9726444O.

3

ANSVAR

3.1
Vi bruker rimelig omhu og ferdighet for å besørge Nettstedet. Nettstedet besørges «som det er», og vi kan ikke garantere at Nettstedet oppfyller alle dine krav.
3.2
I den grad det ikke er forbudt gjennom lovverket, aksepterer vi intet ansvar for:
3.2.1
eventuelt tap som ikke er forutsigbart (tap er forutsigbart hvis det var en åpenbar konsekvens av vårt brudd, eller hvis det ble overveid av deg og oss på det tidspunktet vi inngikk kontrakten vår), og
3.2.2
tap som oppstår hvis vi ikke har gjort feil eller ikke har brutt disse Vilkårene
3.3
Betinget av klausul 3.5 skal vi ikke ha noe ansvar for å kompensere deg (verken etter kontrakt, culpaansvar (herunder uaktsomhet), brudd på lovbestemt plikt eller annet) med unntak av eventuell refusjon vi gir i henhold til disse Vilkårene eller ellers etter vårt eget skjønn.
3.4
Uten at det virker inn på klausul 3.3, og hvis du er handelskunde, skal vi ikke være ansvarlige overfor deg (verken etter kontrakt, culpaansvar (herunder uaktsomhet), brudd på lovbestemt plikt eller annet) for: (i) tap av fortjeneste, forretningsvirksomhet, kontrakter, goodwill, forretningsmuligheter og andre, tilsvarende tap eller forretningsdriftsavbrudd, eller (ii) indirekte eller påfølgende tap, heller ikke skal vi være ansvarlige overfor deg for eventuelle tap som ikke er en forutsigbar konsekvens av at vi bryter disse Vilkårene eller våre rettslige plikter.
3.5
Intet i disse Vilkårene er ment å påvirke dine juridiske rettigheter hvis du er en forbruker, heller ikke ment å utelukke eller begrense vårt ansvar overfor deg for svindel, bedragersk fordreining, for død eller personskade som følge av vår uaktsomhet eller for eventuelt annet ansvar som ikke kan begrenses eller utelukkes på grunn av gjeldende lovverk.

4

BESTILLINGSPROSESSEN

4.1
Bestillingsprosessen vår gjør det mulig for deg å sjekke og endre eventuelle feil før du legger inn bestillingen til oss. Ta deg tid til å lese og sjekke bestillingen din for hver side i bestillingsprosessen.
4.2
Du legger inn en bestilling for et produkt på Nettstedet ved å trykke på bestillingsbekreftelsesknappen på slutten av utsjekkingsprosessen. Denne bestillingen er et bindende tilbud med en plikt til å betale betinget av vår aksept. Ved å bekrefte bestillingen din samtykker du i å kjøpe det produktet du har valgt. Etter dette kommer vi til å sende deg en bestillingsbekreftelse som gir detaljer om produktene du har bestilt.
4.3
Bestillingen din er akseptert når du mottar en bestillingsbekreftelse.
4.4
Vi tar betalt for bestillingen din enten på bestillingstidspunktet eller eventuelt kan du godta å betale for produktet og mulig gjeldende avgifter innen 30 dager etter å ha mottatt en faktura.
4.5
Dessverre selger vi ikke til alle land. Vi godtar ikke tilbud utenfor: Australia, Belgia, Østerrike, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Japan, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania (Gammelt Marked), Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland, Ungarn, New Zealand.

5

VÅRE PRODUKTER

5.1
Bildene av produktene på nettsiden vår er kun for illustrasjonsformål. Selv om vi har gjort alt for å vise fargene nøyaktig, kan vi ikke garantere at en enhets visning av fargene akkurat gjengir fargene på produktene. Produktet ditt vil kunne være litt annerledes enn på disse bildene.

6

PRIS OG BETALING

6.1
Prisen som skal betales for bestillingen din, er som fastsatt på det tidspunktet du la inn bestillingen din. Prisen som skal betales for varene, omfatter MVA etter aktuelt gjeldende sats. Leverings og behandlingsavgifter vil kunne bli lagt til, noe du kommer til å bli informert om. Vi kommer til å informere deg om totalprisen for de bestilte varene før det er nødvendig å betale.
6.2
Av og til annonserer vi varer til salgsfremmende pris. Du må gjengi den relevante salgsfremmingskoden, ellers vil du kunne bli debitert full pris.
6.3
Av og til vil det kunne skje en feil, og varer vil kunne bli uriktig priset, og i et slikt tilfelle skal vi ikke ha plikt til å levere varene til den uriktige prisen eller i det hele tatt. Vi kommer til (etter eget skjønn) enten å kansellere bestillingen din og refundere prisen du har betalt eller gjøre rimelige forsøk på å kontakte deg og spørre om du ønsker å fortsette med bestillingen til korrekt pris. Hvis vi ikke greier å kontakte deg, eller du ikke ønsker å fortsette med bestillingen til korrekt pris, kommer vi til å kansellere bestillingen din og refundere prisen du har betalt.
6.4
Hvis vi fullbyrder kjøpet der du velger å betale full kjøpspris på bestillingstidspunktet, må vi motta betaling for hele bestillingen og eventuelle gebyrer når du legger inn bestillingen med mindre vi på forhånd er blitt enige skriftlig om noe annet.
6.5
Hvis vi fullbyrder kjøpet der du velger å betale full kjøpspris senere, må vi motta betaling for hele bestillingen og eventuelle gebyrer innen 30 dager etter fakturadatoen med mindre vi på forhånd er blitt enige skriftlig om noe annet.
6.6
Avhengig av pengeverdien for en bestilling, vil vi kunne kreve et depositum. Regnskapsavdelingen vår kommer følgelig til å kontakte deg. Hvis det er nødvendig med et depositum, legg merke til at dine bestillinger ikke kommer til å bli satt i produksjon før vi har mottatt det nødvendige depositumet.
6.7
Når det gjelder bestillinger gjennom Nettstedet, kan betaling skje med de fleste kredittkortene ved å fylle inn detaljer på utsjekkingssiden.
6.8
Ved å bruke et kredittkort for å betale for bestillingen eller kjøpet, bekrefter du at kortet som brukes, er ditt, eller at du er bemyndiget til å bruke det.
6.9
Alle kredittkortbesittere er gjenstand for gyldighetssjekker og autorisasjon fra kortutstederen. Hvis kortutstederen nekter å autorisere betaling, kommer vi ikke til å akseptere din bestilling eller ditt kjøp, vi skal ikke ha plikt til å informere deg om grunnen til nektingen, og vi skal ikke være ansvarlige for det elementet som ikke blir levert til eller besørget for deg. Vi er ikke ansvarlige for at kortutstederen eller banken belaster kortbesitteren som følge av behandlingen av din kreditt /debiteringskortsbetaling i henhold til din bestilling eller ditt kjøp.
6.10
Vi anbefaler at du ikke kommuniserer dine betalingskortdetaljer til noen, herunder oss, via e-post. Vi kan ikke være ansvarlige for mulig tap som du måtte bli påført ved å overføre informasjon til oss via internettlink eller e-post. Alle slike tap skal helt og fullt være ditt ansvar.
6.11
Hvis du aksepterer eller er enig i disse Vilkårene på vegne av et selskap eller annen juridisk enhet, forsikrer og garanterer du at du har fullmakt til å binde dette selskapet eller en annen juridisk enhet til disse Vilkårene.
6.12
Hvis du er en handelskunde, er du ansvarlig for alle bestillinger lagt inn av dine ansatte og for alle kjøp gjort med kort utstedt av deg, og vi er ikke bundet av noen individuell bestillingsgrense du måtte pålegge dine ansatte.
6.13
Hvis du er en handelskunde, har du ikke rett til å tilbakeholde betaling av en faktura eller et annet beløp skyldig oss, begrunnet med en motregningsrett eller et motkrav som du måtte ha eller hevde å ha.
6.14
Vi skal alltid ha rett til å motregne enhver gjeld eller ethvert krav vi måtte ha mot deg, mot ethvert beløp du måtte skylde oss.
6.15
Formatet på vår faktura og våre oppstillinger til deg, skal alene fastsettes av oss, og vi kommer ikke til å gå med på noen endring av vårt format med mindre foreslåtte endringer fremmes skriftlig minst seks måneder på forhånd og eksplisitt blir godtatt av oss.

7

LEVERING OG HJEMMEL

7.1
Vi har som målsetting å levere varene i samsvar med din bestilling, normalt innen angitt leveringstid. Under de omstendigheter hvor bestillingen ikke kan produseres eller leveres innen 28 dager etter at bestillingen ble plassert, vil National Pen forsøke å informere kunden om forsinkelsen og mulige alternative produktvalg. I tillegg til dine rettigheter etter klausulene 8 og 12, og i det usannsynlige tilfellet at vi ikke har varene tilregnelige for deg innen 28 dager etter at du har lagt inn bestillingen eller innen den omforente tiden, har du muligheten til å kansellere din bestilling ved å informere oss tilsvarende før sendinger. Mer informasjon om levering av varene våre finnes på [http://www.penseurope.com/no/faq.asp].
7.2
Før du legger inn en bestilling, skal du se på leveringsalternativene som er på nettstedet vårt for å sikre at vi kan levere til din adresse. En gyldig signatur vil kunne være nødvendig ved henting eller levering. I det usannsynlige tilfellet at du ikke har mottatt alle varene innen den angitte leveringstiden, eller som for øvrig avtalt mellom deg og oss, må du straks gi oss beskjed.
7.3
Du må gjøre alt du med rimelighet kan for å muliggjøre at levering finner sted til gitt tid og på gitt sted. Hvis levering ikke skjer som følge av forhold innen din rimelige kontroll, kommer befrakteren til å legge igjen en melding om forsøkt levering hvori det angis hvilke tiltak som skal følges for å organisere en ny leveringsdato. Hvis vi ikke er i stand til å ordne med en ny dato for ny levering, skal beløpet som skal betales i henhold til din bestilling, forbli forfalt og skyldig.
7.4
Uten innvirkning på klausul 7.3, er alle varer som er kjøpt, FOB i vår tjenesteleverandørs lokaliteter, dvs. eierskapet til varene går over til deg på tidspunktet for levering fra oss eller på våre vegne av en felles befrakter.

8

TILGJENGELIGHET

8.1
Alle varer er betinget av tilgjengelighet. Selv om vi bestreber oss på å ha tilstrekkelig beholdning for å oppfylle alle bestillinger og kjøp, kommer vi til, hvis vi har utilstrekkelig beholdning for å forsyne eller levere varene bestilt og betalt av deg, å forsøke å kontakte deg ved bruk av de detaljene du har gitt oss, og spørre om hvordan du ønsker å fortsette. Vi skal etter eget skjønn kunne behandle enhver del av bestillingen som er tilgjengelig. Der varer ikke lenger finnes i beholdningen, kommer vi til å refundere deg prisen betalt for slike varer så snart som mulig og i alle tilfeller innen 30 dager, eller i tilfelle en kontokunde, skal vi kunne, helt og fullt etter vårt eget skjønn, så snart som mulig postere en kreditering for å balansere beløpet som er fakturert deg.

9

KANSELLERING

9.1
Ett helt års garanti! Du kan handle med 100 % trygghet. Hvis bestillingen din ikke produseres etter dine spesifikasjoner, kan du returnere den ubrukte delen, så erstatter vi den eller gir deg en tilbakebetaling. Ta kontakt med kundeservice for å arrangere retur av den ubrukte delen, innen ett år, for å få en rask og høflig tilbakebetaling. Vår utprøvde og sanne garanti er at du aldri risikerer en krone med National Pen!

10

AVSLUTNING

10.1
Vi skal kunne suspendere ytterligere forsyning eller levering, stanse varer i transitt eller avslutte vår kontrakt ved skriftlig melding til deg hvis du bryter en forpliktelse herunder, eller du ikke blir i stand til å betale din gjeld når den forfaller til betaling, eller rettergangsskritt er, eller med rimelighet antas å bli, påbegynt av eller mot deg med påstand om konkurs eller insolvens. Ved avslutning skal alle betalinger du skylder oss (selv om de ennå ikke er forfalt til betaling), straks forfalle og betales, og vi skal ikke lenger ha noen plikt til å levere varer til deg.

11

DEFEKTE VARER

11.1
Hvis produkter levert, er defekte eller ikke korrekte, skal du kontakte oss ved å bruke seksjonen «Kontakt Oss» på Nettstedet, og vi skal ordne med henting av produktene fra deg for vår regning.
11.2
Uten at det påvirker din rett til å kansellere bestillinger generelt etter klausul 9, skal vi, hvis du har informert oss om et problem med varene, innen 30 dager etter levering, etter eget valg enten tilby å rette eventuelle mangler eller manglende levering, erstatte eller reparere varer som er skadet eller defekte ved levering, eller kansellere bestillingen (eller den del av bestillingen som er påvirket) og refundere deg det beløpet du har betalt for de angjeldende varene.
11.3
Bestemmelsene i klausulene 9 og 11 i disse Vilkårene påvirker ikke dine juridiske rettigheter hvis du er forbruker.

12

HENDELSER UTENFOR VÅR KONTROLL

12.1
Vi skal ikke ha noe ansvar overfor deg for mulig svikt eller forsinkelse i forsyningen eller leveringen eller for mulig skade eller defekt hva gjelder varer forsynt eller levert herunder eller for eventuelt annet ansvar som i hvert tilfelle er forårsaket gjennom en hendelse eller et forhold utenfor vår rimelige kontroll (herunder uten begrensning, ulykker, ekstreme værforhold, brann, eksplosjon, oversvømmelse, storm, jordskjelv, naturkatastrofer, svikt i telekommunikasjonsnettverk, manglende evne til å bruke transportnettverk, mekaniske feil, naturhendelser, terroristangrep, krig, sivil ulydighet, opprør, streiker, lockouts og andre arbeidstvister, handlinger eller begrensninger fra Styresmaktenes side og pålegg eller restriksjoner hva gjelder import og eksport.)

13

GENERELT

13.1
Hvis en bestemmelse i disse Vilkårene (herunder en eller annen bestemmelse der vi unntar eller begrenser vårt ansvar overfor deg) finnes å være ugyldig, ulovlig eller ugjennomførbar, skal gyldigheten, lovligheten og gjennomførbarheten hva angår de andre bestemmelsene i disse Vilkårene og det gjenværende av den aktuelle bestemmelsen, ikke påvirkes.
13.2
Vi er pålagt gjennom lovverket å informere deg om at kjøp kan inngås på språket i hjemlandet ditt eller på engelsk som ellers omforent.

14

LOVVERK

14.1
Hvis du er en forbruker, skal du legge merke til at disse Vilkårene reguleres av irsk lovverk. Dette betyr at en kontrakt om kjøp av produkter via Nettstedet vårt og en eventuell tvist eller et eventuelt krav som oppstår fra eller i forbindelsen med dette, skal reguleres av irsk lovverk. Du og vi enes om at domstolene i Irland skal ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon. Men hvis du er bosatt i Frankrike, skal du også kunne gjennomføre rettergangsskrittene i Frankrike.
14.2
Hvis du er et forretningsforetak, skal en kontrakt og en eventuell tvist eller et eventuelt krav som oppstår fra eller i forbindelse med dette eller deres gjenstand eller utforming (inklusive ikke-kontraktsrelaterte tvister eller krav), reguleres av og tolkes i henhold til lovverket i Irland.
14.3
Hvis du er et forretningsforetak, skal vi begge ugjenkallelig enes om at domstolene i Irland skal ha eksklusiv jurisdiksjon når det gjelder å løse eventuell tvist eller eventuelt krav som oppstår fra eller i forbindelse med en kontrakt eller dens gjenstand eller utforming (inklusive ikke-kontraktsrelaterte tvister eller krav).

15

KONTAKT

15.1
Hvis du ønsker å legge inn en bestilling, kansellere eller drøfte bestillingen din, skal du se på seksjonen «Kontakt Oss» på Nettstedet eller bruke kontaktdetaljene som finnes på bestillingsbekreftelsen din.