National Pens Bruksvilkår


Les disse Bruksvilkårene («Vilkårene») grundig. Ved å aksessere eller bruke domenene www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com og www.orderpens.com eller ved å kjøpe produkter fra oss, godtar du Vilkårene.


1

INNLEDNING

1.1
Disse Vilkårene regulerer bruken av domenene www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com og www.orderpens.com («Nettstedet») til besøkende til Nettstedet og våre kunder («du»/«deg»).
1.2
www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com og www.orderpens.com driftes av National Pen Promotional Products Limited. Vi er registrert i Irland under selskapsnummer 474116 og har vårt registrerte kontor på adressen Building D, Xerox Technology Park, Dundalk, Co. Louth. For å kontakte oss skal du sende e-post til: IR_CustomerService_T@pens.com.
1.3
Disse Vilkårene vil kunne bli endret. Sjekk denne siden fra tid til annen for å bli informert om eventuelle endringer vi har gjort da de er bindende for deg. Vi anbefaler at du skriver ut et eksemplar av disse vilkårene. Disse vilkårene ble sist oppdatert 1. mai 2018.

2

PERSONVERN

2.1
Vår Personvernpolicy og vår Informasjonskapselspolicy regulerer all bruk av Nettstedet. De gir viktig informasjon om hvordan vi bruker personopplysninger du gir oss, og må leses fullt ut. Klikk HER for vår personvernpolicy / informasjonskapselspolicy.

3

ANSVAR

3.1
Vi bruker rimelig omhu og ferdighet for å besørge Nettstedet. Nettstedet besørges «som det er», og vi kan ikke garantere at Nettstedet oppfyller alle dine krav.
3.2
I den grad det ikke er forbudt gjennom lovverket, aksepterer vi intet ansvar for:
3.2.1
eventuelt tap som ikke er forutsigbart (tap er forutsigbart hvis det var en åpenbar konsekvens av vårt brudd, eller hvis det ble overveid av deg og oss på det tidspunktet vi inngikk kontrakten vår), og
3.2.2
tap som oppstår hvis vi ikke har gjort feil eller ikke har brutt disse Vilkårene.
3.3
Intet i disse Vilkårene er ment å påvirke dine juridiske rettigheter hvis du er en forbruker, heller ikke ment å utelukke eller begrense vårt ansvar overfor deg for svindel, bedragersk fordreining, for død eller personskade som følge av vår uaktsomhet eller for eventuelt annet ansvar som ikke kan begrenses eller utelukkes på grunn av gjeldende lovverk.
3.4
Forskjellige begrensninger og unntak hva gjelder ansvaret, gjelder ansvar som oppstår som følge av leveringen av eventuelle produkter til deg, noe som blir meddelt i våre Salgsvilkår

4

4 HELE AVTALEN

4.1
4.1 Disse Vilkårene er ment å inneholde hele avtalen din med oss relatert til din bruk av og tilgang til Nettstedet. De erstatter alle tidlige avtaler og forståelser med deg relatert til Nettstedet.

5

VIRUS

5.1
Vi garanterer ikke at nettstedet vårt kommer til å være sikkert eller uten feil eller virus.
5.2
Du er ansvarlig for konfigureringen av din informasjonsteknologi, dine datamaskinprogrammer og plattformen for å aksessere nettstedet vårt. Du må bruke din egen virusbeskyttelsesprogramvare.
5.3
Du må ikke misbruke nettstedet vårt ved forsettlig å legge inn virus, trojanere, ormer, logikkbomber eller annet materiale som er ondsinnet eller teknologisk skadelig. Du må ikke prøve å få uautorisert tilgang til nettstedet vårt, serveren nettstedet vårt er lagret på eller en server, datamaskin eller database koblet til nettstedet vårt. Du må ikke angripe nettstedet vårt med et angrep for å hindre tjenester eller et distribuert angrep for å hindre tjenester.

6

NETTSTEDER VI LINKER OSS TIL

6.1
Hvis nettstedet vårt inneholder linker til andre nettsteder og ressurser besørget av tredjeparter, besørges disse linkene kun som informasjon til deg. Slike linker må ikke tolkes som godkjenning fra vår side av disse linkede nettstedene eller informasjon du måtte skaffe deg fra dem.
6.2
Vi har ingen kontroll over innholdene på disse nettstedene eller ressursene.

7

REGLER OM LINKING TIL VÅRT NETTSTED

7.1
Du skal kunne linke deg til vår hjemmeside forutsatt at du gjør dette på en måte som er rettferdig og lovlig og ikke skader vårt omdømme eller utnytter det.
7.2
Du må ikke opprette en link på en slik måte at det antyder noen form for tilknytning, godkjenning eller støtte fra vår side hvis det ikke er noen slik.
7.3
Du må ikke opprette en link til vårt nettsted i et nettsted du ikke eier.
7.4
Nettstedet vårt må ikke omrammes på noe annet nettsted, heller ikke må du opprette en link til en del av nettstedet vårt bortsett fra hjemmesiden.
7.5
Vi forbeholder oss retten til å trekke linkingstillatelsen tilbake uten varsel.
7.6
Hvis du ønsker å linke deg til eller gjøre bruk av innholdet på nettstedet vårt utenom det som er fastsatt foran, skal du kontakte ir_web@pens.com.

8

GENERELT

8.1
Hvis en bestemmelse i disse Vilkårene (herunder en eller annen bestemmelse der vi unntar eller begrenser vårt ansvar overfor deg) finnes å være ugyldig, ulovlig eller ugjennomførbar, skal gyldigheten, lovligheten og gjennomførbarheten hva angår de andre bestemmelsene i disse Vilkårene og det gjenværende av den aktuelle bestemmelsen, ikke påvirkes.
8.2
Vi er pålagt gjennom lovverket å informere deg om at kjøp kan inngås på språket i hjemlandet ditt eller på engelsk som ellers omforent.

9

ÅNDSRETTIGHETER

9.1
Ved å bruke Nettstedet erkjenner du at Nettstedet inneholder informasjon, data, programvare, fotografier, grafer, videoer, skrifttyper, grafikk og andre materialer (samlet «Vårt Innhold») som er beskyttet gjennom opphavsretter, varemerker, handelshemmeligheter eller andre proprietære rettigheter, og at disse rettighetene er gyldige og vernet i alle former, medier og teknologier som eksisterer nå eller blir utviklet senere.
9.2
National Pen og dets relaterte merker er varemerker og tjenestemerker for National Pen Co. LLC. Alle rettigheter forbeholdes. Alle andre varemerker, tjenestemerker, produktnavn, selskapsnavn og logoer som vises på National Pen, er deres respektive eieres eiendom.
9.3
Når du anmoder om en bestilling med et/en personliggjort preg eller logo eller annen tilpasset trykking («Ditt Innhold») som du leverer til National Pen, tildeler du automatisk oss og våre tilknyttede en royaltyfri, global, ikke-eksklusiv, evig, fult ut viderelisensierbar og ugjenkallelig rett til å bruke, distribuere, reprodusere (inklusive trykking på varer du bestiller fra oss), modifisere, tilpasse, offentlig fremføre og vise frem, oversette Ditt Innhold og skape derivative verk fra Ditt Innhold i alle medier samt retten til å bruke ditt navn i forbindelse med Ditt Innhold hvis vi velger det. Du samtykker også i at National Pen skal kunne vise frem Ditt Innhold i online eller offline markedsføring eller kollaterale materialer.
9.4
Du skal kunne sende inn Ditt Innhold gjennom vårt nettsted. Du forsikrer og garanterer herved at hvis du sender inn Ditt Innhold til oss, har du alle rettighetshjemler til og interesser i Ditt Innhold, og at du har rett til å tildele oss lisensen beskrevet i disse vilkårene og bruke Ditt Innhold for alle formål beskrevet i disse vilkårene, herunder, men ikke begrenset til, trykking av Ditt Innhold på varene du bestiller. Du forsikrer og garanterer at din levering til oss av Ditt Innhold og din bruk av Ditt Innhold som beskrevet i disse Vilkårene, ikke krenker åndsrettighetene, herunder, men ikke begrenset til, opphavsrettene, varemerkene eller patentene til noen tredjepart. Du forsikrer og garanterer videre at Ditt Innhold ikke krenker eller trenger inn i noen tredjeparts personvern, ikke er ulovlig, obskønt, truende, fornærmende, injurierende, baktalende, nedsettende, bedragersk, misvisende, fordomsfullt eller på annet vis skadelig overfor tredjeparter. Du må ikke utgi deg for noen når du bruker nettstedet vårt eller legger inn en bestilling.
9.5
Du samtykker herved i å skadesløsholde, forsvare og holde National Pen, dets morselskaper, datterselskaper eller tilknyttede og hver av de foranståendes direktører/styremedlemmer, sjefer, ansatte, agenter, kontraktører, rådgivere, etterfølgere og oppnevnte, skadesløse overfor og mot alle slags krav, fordringer, søksmål, tap, ansvarsforhold, domsslutninger, kostnader, utlegg (herunder uten begrensning, domstolkostnader, søksmålsutgifter og rimelige advokatsalærer) og søksmålsårsaker av enhver art (samlet kalt «Krav») hevdet av eller oppstått til gunst for en eller annen person eller enhet for eller som følge av krenkelse eller urettmessig tilegnelse av patenter, opphavsretter eller annen konfidensiell informasjon basert på eller relatert til Ditt Innhold eller din bestilling av varer eller tjenester fra National Pen. I forbindelse med dette skal du helt for egen regning straks sørge for å skaffe for Kunden retten til å fortsette bruken av Ditt Innhold. Uten å begrense det foranstående skal du være ansvarlig for alle erstatninger, advokatsalærer, domstolkostnader eller andre utlegg påført National Pen i forbindelse med enhver krenkelse eller påstått krenkelse forårsaket av Ditt Innhold.

10

LOVVERK

10.1
Hvis du er en forbruker, skal du legge merke til at disse Vilkårene reguleres av irsk lovverk. Dette betyr at en kontrakt om kjøp av produkter via Nettstedet vårt og en eventuell tvist eller et eventuelt krav som oppstår fra eller i forbindelsen med dette, skal reguleres av irsk lovverk. Du og vi enes om at domstolene i Irland skal ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon. Men hvis du er bosatt i Frankrike, skal du også kunne gjennomføre rettergangsskrittene i Frankrike.
10.2
Hvis du er et forretningsforetak, skal en kontrakt og en eventuell tvist eller et eventuelt krav som oppstår fra eller i forbindelse med dette eller deres gjenstand eller utforming (inklusive ikke-kontraktsrelaterte tvister eller krav), reguleres av og tolkes i henhold til lovverket i Irland.
10.3
Hvis du er et forretningsforetak, skal vi begge ugjenkallelig enes om at domstolene i Irland skal ha eksklusiv jurisdiksjon når det gjelder å løse eventuell tvist eller eventuelt krav som oppstår fra eller i forbindelse med en kontrakt eller dens gjenstand eller utforming (inklusive ikke-kontraktsrelaterte tvister eller krav).