Företagets samhällsansvar villkor

National Pen har alltid insett vikten av företags samhällsansvar (CSR). National Pen inser hur viktigt CSR är och vi är engagerade i att uppmuntra utvecklingen av CSR-initiativ i hela verksamheten. Syftet med detta dokument är att fastställa National pens samhällsansvar. Denna policy har utformats i linje med grundpelarna i Irlands nationella plan för företagens sociala ansvar 2014-2016.

Policy

National Pens ledning och anställda strävar efter att arbeta på ett ansvarsfullt och etiskt sätt, som ett gott exempel och kontinuerligt förbättra våra aktiviteter och processer. National Pen är medvetna om vårt ansvar för den sociala inverkan vi har på kunder, leverantörer, anställda och samhället, och vårt företags sociala ansvarsprogram är integrerat i vad vi gör. National Pen har som målsättning att inspirera och stödja våra anställda för att bidra positivt till vårt samhälle och skapa en hållbar affärsframtid.

Våra anställda I fokus


National Pens anställda är en av drivkrafterna bakom företagets framgång. Vi strävar efter att vara en bra arbetsgivare och erbjuder tydliga villkor och rättvis ersättning och förmåner. Några exempel på våra arbetsplatsinitiativ är:
  1. I enlighet med bästa praxis har National Pen en proaktiv och strategisk HR-policy. Dessa följer överensstämmelser och inriktar sig på konsultation och kommunikation med arbetstagaren, välbefinnande, balans mellan arbete och privatliv, vidareutbildning och karriärutvecklingsmöjligheter.
  2. Jämlikhet är ett begrepp som National Pen har åtagit sig, och alla anställningsbeslut bygger på meriter, kvalifikationer och förmågor.
  3. Utbildningsbidrag är tillgängliga för personal som vill fortsätta sin utbildning.
  4. Hälsa och välbefinnande är kontinuerligt i fokus.
  5. National Pen stödjer personalens sociala evenemang, vars höjdpunkter är barnens julfest och personalens julfest.

Miljö


National Pen är engagerad i energieffektivitet, att minimera avfall, att minska vattenförbrukningen, uppmuntra till grönare transportsätt och generellt uppmuntra hållbarhet och medvetenhet om vår miljöpåverkan. Några exempel på våra initiativ är:
  1. Vi gör vårt bästa för att återvinna allt avfall som vi genererar.
  2. Felproducerade varor doneras till välgörenhet.

Marknad


National Pen kämpar för och stödjer värderingar och koncept gällande arbetsgivarlagar och rättvisa. National Pen strävar efter att skapa en kultur för integration, ömsesidig respekt och lika möjligheter.

Samhälle


National Pen tar ett socialt ansvar och ger tillbaka till samhället i stort men även lokalt. Vi stöder aktivt många samhällsengagemangsinitiativ, inklusive de som beskrivs nedan:
  1. Ett antal välgörenhetsorganisationer drar varje år nytta av finansiellt stöd som samlats in av National Pen-anställda.
  2. Volontärarbete av anställda
  3. Ge möjligheter till arbetslösa och stödja sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning.