National Pens försäljningsvillkor


1

INTRODUKTION

1.1
Dessa villkor styr leveransen av varor som säljs av National Pen Promotional Products Ltd som bedriver verksamhet som Universal Pen ("vi" eller "oss") ("National Pen") till dig.
1.2
Dessa villkor kan ändras. Kontrollera denna sida då och då för att notera eventuella ändringar vi gjort eftersom de är bindande för dig.
1.3
Alla beställningar som görs av dig på sajten baseras på dessa villkor och ska accepteras av oss.

2

INFORMATION OM OSS OCH HUR DU KONTAKTAR OSS

2.1
Vi är National Pen Promotional Products Limited. Vi är registrerade på Irland med företagsnummer 474116 och har vårt registrerade kontor på Building D, Xerox Technology Park, Dundalk, Co. Louth. Vårt momsregistreringsnummer är 9726444O.

3

ANSVARSSKYLDIGHET

3.1
Vi gör rimliga ansträngningar och använder rimlig kompetens för att tillhandahålla sajten. Sajten tillhandahålls "i befintligt skick" och vi kan inte garantera att sajten kommer att tillgodose dina önskemål.
3.2
Så långt lagen medger, tar vi inte ansvar för någon:
3.2.1
förlust som inte är förutsebar (förlust är förutsebar om det var en uppenbar konsekvens av vår överträdelse eller om den beaktades av dig och oss vid tiden när du och vi ingick vårt avtal); och
3.2.2
förlust som uppstår där vi inte har gjort något fel eller bryter mot dessa villkor.
3.3
I enlighet med klausul 3.5 ska vi inte ha något ansvar för att ersätta dig (vare sig i kontrakt, utomobligatoriskt ansvar (inklusive underlåtelse), brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt), utöver någon återbetalning vi gör enligt dessa villkor eller på annat sätt efter vårt gottfinnande.
3.4
Utan förfång för klausul 3.3, om du är en näringsidkande kund, ska vi inte vara ansvariga gentemot dig (vare sig i kontrakt, utomobligatoriskt ansvar (inklusive underlåtelse), brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt) för någon: (i) förlust av vinster, affärsverksamhet, kontrakt, goodwill, affärsmöjlighet och andra liknande förluster, eller något avbrott i affärsverksamheten; eller (ii) indirekt skada eller följdskada, inte heller kommer vi att vara ansvariga gentemot dig för någon annan förlust som inte är en förutsebar konsekvens av vår överträdelse av dessa villkor eller våra juridiska skyldigheter.
3.5
Ingenting i dessa villkor är avsett att påverka dina lagliga rättigheter om du är en konsument och är inte heller avsett att exkludera eller begränsa vårt ansvar gentemot dig när det gäller bedrägeri, bedräglig framställning, för dödsfall eller personskada till följd av vår underlåtelse eller för något annat ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas genom gällande lag.

4

ORDERPROCEDUREN

4.1
Med vår orderprocedur kan du kontrollera och ändra eventuella fel innan du skickar din beställning till oss. Ta dig tid att läsa och kontrollera din beställning på varje sida av orderproceduren.
4.2
Du beställer en produkt på sajten genom att trycka på en orderbekräftelseknapp i slutet av kassaproceduren. Denna beställning är bindande med en förpliktelse att betala efter vårt godkännande. Genom att bekräfta din beställning, samtycker du till att köpa produkten du har valt. Därefter kommer vi att skicka en orderbekräftelse med information om produkterna du har beställt.
4.3
Din beställning har godkänts när du får en orderbekräftelse.
4.4
Vi mottar betalning för din beställning antingen vid beställningen eller så kan du välja att betala för produkten och eventuella tillämpliga avgifter inom 30 dagar efter mottagande av faktura.
4.5
Tyvärr säljer vi inte till alla länder. Vi accepterar inte beställningar utanför: Australien, Österrike, Belgien, Schweiz, Tyskland, Danmark, Spanien, Finland, Frankrike, Sorbritannien, Ungern, Irland, Italien, Japan, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Rumänien (tidigare marknad), Sverige, Slovakien.

5

VÅRA PRODUKTER

5.1
Bilderna av produkterna på vår webbplats är endast avsedda som illustrationer. Även om vi gjort allt vi kan för att återge färgerna korrekt, kan vi inte garantera att en enhet återger färgerna på produkterna korrekt. Din produkt kan skilja sig något från dessa bilder.

6

PRIS OCH BETALNING

6.1
Priset som ska betalas för din beställning anges när du skickar din beställning. Priset som ska betalas för varorona inkluderar moms till den då gällande momssatsen. Leverans- och administrationsavgifter kan tillkomma som du kommer att få information om. Vi informerar om det totala priset som ska betalas för varorna innan betalning ska ske.
6.2
Ibland säljer vi varor till ett nedsatt pris; du måste ange relevant kampanjkod, annars debiteras du fullt pris.
6.3
Ibland kan ett fel inträffa och varor får fel pris och om det händer är vi inte skyldiga att leverera varorna till det felaktiga priset eller alls. Vi kommer att (efter vårt gottfinnande) antingen att annullera din beställning och återbetala priset du har betalat eller göra rimliga ansträngningar för att kontakta dig och fråga om du vill gå vidare med beställningen till korrekt pris. Om vi inte kan kontakta dig eller om du inte vill gå vidare med beställningen till korrekt pris, kommer vi att annullera din beställning och återbetala priset du har betalat.
6.4
När du genomför ett köp, där du väljer att betala det fulla inköpspriset vid tiden för beställningen, måste vi motta betalning för hela beställningen och eventuella tillämpliga avgifter när du gör beställningen såvida vi inte skrtftligen har avtalat någonting annat i förväg.
6.5
När du genomför ett köp där du väljer att betala det fulla inköpspriset senare, måste vi motta betalning för hela beställningen och eventuella tillämpliga avgifter inom 30 dagar efter fakturadatum, såvida vi inte skriftligen har avtalat någonting annat i förväg.
6.6
Beroende på det monetära värdet på din beställning, kan vi kräva en handpenning. Vår redovisningsavdelning kommer då att kontakta dig. Om en handpenning krävs, observera att dina beställningar inte kommer att sättas i produktion förrän vi har mottagit den erforderliga handpenningen.
6.7
För beställningar som görs via sajten, kan betalning göras med de flesta kreditkort genom att fylla i relevanta uppgifter på kassasidan.
6.8
Genom att använda ett kreditkort för att betala för din beställning eller köp, bekräftar du att kortet som används är ditt och att du har rätt att använda det.
6.9
Alla kreditkortsinnehavare omfattas av valideringskontroller och godkännande av kortutfärdaren. Om kortutfärdaren inte godkänner din beställning eller köp, är vi inte skyldiga att informera dig om orsaken till nekandet, och vi kommer inte att vara ansvariga för att varan inte levereras eller tillhandahålls till dig. Vi är inte ansvariga om kortutfärdaren eller banken debiterar innehavaren avgifter till följd av vår behandling av din kredit-/betalkortsbetalning i enlighet med din beställning eller köp.
6.10
Vi rekommenderar att du inte kommunicerar din kreditkortsinformation till någon, inklusive oss, via e-post. Vi kan inte ansvara för några förluster du kan ådra dig när du skickar information till oss via internetlänk eller via e-post. Sådana förluster ska uteslutande vara ditt ansvar.
6.11
Om du accepterar eller samtycker till dessa villkor för ett företags eller annan juridisk enhets räkning, lovar och garanterar du att du har befogenhet att göra det företaget eller annan juridisk enhet bundet av dessa villkor.
6.12
Om du är en näringsidkande kund, ansvarar du för alla beställningar som görs av dina anställda och för alla köp som görs på kort som utfärdats till dig och vi är inte bundna av någon individuell orderbegränsning du kan ålägga dina anställda.
6.13
Om du är en näringsidkande kund, får du inte hålla inne en betalning av någon faktura eller annat belopp som ska betalas till oss på grund av någon rätt till avräkning eller motkrav som du kan ha eller hävdar att du har.
6.14
Vi ska alltid ha rätt att avräkna en skuld eller krav vi kan ha gentemot dig mot alla belopp vi ska betala till dig.
6.15
Formatet på vår faktura och utdrag till dig kommer att dikteras av oss enbart och vi gör inga avsteg från vårt format såvida inte eventuella föreslagna avsteg begärs skriftligt minst sex månader i förväg och uttryckligen godkänts av oss.

7

LEVERANS OCH ÄGANDERÄTT

7.1
Vi kommer att sträva efter att leverera varorna i enlighet med din beställning och vanligtivs inom den angivna leveranstiden. Under omständigheter när beställningen inte kan produceras eller levereras inom 28 dagar efter att beställningen gjorts, kommer National Pen att sträva efter att informera kunden om förseningen och möjliga alternativa produktval. Utöver dina rättigheter enligt klausul 8 och 12, för det fall vi inte gör varorna tillgängliga för dig inom 28 dagar efter att du gjort beställningen eller inom den avtalade tiden har du möjlighet att annullera din beställning genom att meddela oss om detta före leverans. Ytterligare information om leverans av dina varor finns på [http://www.penseurope.com/se/faq.asp].
7.2
Innan du gör din beställning, läs leveransalternativen som anges på vår sajt för att säkerställa att vi kan leverera till din adress. En giltig underskrift kan krävas vid hämtning eller leverans. I det fall du inte har mottagit alla varor inom den angivna leveranstiden eller som annars avtalas mellan dig och oss, måste du meddela oss omedelbart.
7.3
Du måste alltid göra allt du rimligen kan för att göra det möjligt för leveransen att ske vid den angivna tidpunkten och platsen. Om leveransen inte kan genomföras till följd av omständigheter inom din rimliga kontroll, lämnar budet ett meddelande om att det försökt leverera leveransen och ange stegen du måste följa för att arrangera ett nytt leveransdatum. Om vi inte kan arrangera ett datum för ny leverans ska du fortfarande vara förpliktigad att betala beloppet som ska betalas i enlighet med din beställning.
7.4
Utan förfång för klausul 7.3, är alla varor som köps fritt ombord i våra eller vår serviceleverantörs lokaler dvs. varorna övergår i din ägo vid tiden för leveransen av oss eller av en gemensam kurir för vår räkning.

8

TILLGÅNG

8.1
Alla varor säljs i mån av tillgång. Även om vi strävar efter att ha tillräckligt lager för att genomföra alla beställningar och inköp, om vi inte har tillräckligt lager för att tillhandahålla eller leverera varorna som beställts och betalats för av dig, kommer vi att försöka kontakta dig med uppgifterna du har tillhandahållit till oss för att fråga hur du vill gå vidare. Vi kan, efter vårt gottfinnande, behandla en del av beställningen som är tillgänglig. Där varor är slut i lager, kommer vi att återbetala priset som betalats för sådana varor så snart som möjligt och i vilket fall inom 30 dagar eller, om det är en kontokund, kan vi, efter vårt gottfinnande, så snart som möjligt ge en kredit för att avräkna beloppet som du fakturerats.

9

ANNULLERING

9.1
Ett års full garanti! Du kan handla 100 % säkert. Om din beställning inte tillverkas exakt enligt dina specifikationer, kan du skicka tillbaka den del som inte använts så byter vi ut den eller återbetalar det beloppet. Kontakta kundtjänst för att arrangera en retur av den delen som inte använts när som helst inom ett år, så ombesörjer vi en snabb återbetalning. Vår beprövade garanti är att du aldrig riskerar en krona med National Pen!

10

UPPSÄGNING

10.1
Vi kan avbryta fortsatt tillhandahållande eller leverans, stoppa varor under transport eller säga upp vårt avtal genom att meddela dig skriftligt om du överträder en skyldighet i detta avtal eller du inte kan betala dina skulder när de förfaller, eller konkurs- eller insolvensförfarande kommer att inledas eller sannolikt kommer att inledas av eller mot dig. Vid uppsägning förfaller alla betalningar du är skyldig oss (även om de ännu inte förfallit till betalning) omedelbart och vi ska inte längre ha någon skyldighet att leverera varor till dig.

11

DEFEKTA VAROR

11.1
Om levererade produkter är defekta eller felaktiga, vänligen kontakta oss genom att använda avsnittet "Kontakta oss" på sajten och vi kommer att ombesörja att hämta produkterna hos dig utan kostnad för dig.
11.2
Utan att det påverkar din rätt att annullera beställningar i allmänhet enligt klausul 9, om du har underrättat oss om ett problem med varorna inom 30 dagar efter leverans, kan vi välja att antingen erbjuda dig en gottgörelse av bristen i leveransen eller icke-leveransen; byta ut varor som är skadade eller defekta vid leveransen; eller annullera beställningen (eller del av beställningen ifråga) och återbetala beloppet till dig som du betalat för varorna ifråga.
11.3
Bestämmelserna i klausulerna 9 och 11 i dessa villkor påverkar inte dina lagliga rättigheter om du är en konsument.

12

HÄNDELSER BORTOM VÅR KONTROLL

12.1
Vi ska inte ha något ansvar gentemot dig för någon underlåtelse eller försening i tillhandahållandet eller leveransen eller för någon skada eller defekt på varor som tillhandahålls eller levereras enligt detta avtal, eller för något annat ansvar, i vart och ett av fallen som orsakas av någon händelse eller omständighet bortom vår rimliga kontroll (inklusive, utan begränsning, olyckor, extrema väderförhållanden, brand, explosion, översvämning, storm, jordbävning, naturkatastrof, fel i telekommunikationsnätverk, oförmåga att använda transportnätverk, mekaniska fel, force majeure, terroristattack, krig, civila oroligheter, upplopp, strejker, lockouter och andra arbetskonflikter, åtgärder eller restriktioner från regering, och införande av import- eller exportrestriktioner).

13

ALLMÄNT

13.1
Om någon bestämmelse i dessa villkor (inklusive någon bestämmelse där vi utesluter eller begränsar vårt ansvar till dig) befinns vara ogiltig, olaglig eller inte verkställbar, ska giltigheten, lagligheten och verkställbarheten för de övriga bestämmelserna i dessa villkor och återstoden av bestämmelsen i fråga inte påverkas.
13.2
Vi är skyldiga enligt lag att informera dig om att köp kan genomföras på språket som talas i ditt land eller på engelska som annars överenskommits.

14

LAG

14.1
Om du är en konsument, observera att dessa villkor styrs av irländsk lagstiftning. Det innebär ett avtal för köp av produkter via vår sajt och eventuell tvist eller krav som uppstår från eller i samband med den kommer att styras av irländsk lag. Du och vi samtycker båda till att domstolarna på Irland kommer att ha icke-exklusiv jurisdiktion. Men om du bor i Frankrike, kan du också få saken prövad i Frankrike.
14.2
Om du är ett företag ska ett avtal och eventuell tvist eller krav som uppstår från eller i samband med det eller dess kontraktsföremål eller bildande (inklusive utomobligatoriska tvister eller krav) styras av och tolkas i enlighet med lagarna på Irland.
14.3
Om du är ett företag, avtalar vi båda oåterkalleligt att domstolarna på Irland ska ha exklusiv jurisdiktion att avgöra eventuell tvist eller krav som uppstår från eller i samband med ett kontrakt eller dess kontraktsföremål eller bildande (inklusive utomobligatoriska tvister eller krav).

15

KONTAKT

15.1
Om du vill göra en beställning, annullera eller diskutera din beställning eller lämna in ett klagomål avseende din beställning, se avsnittet "Kontakta oss" på sajten eller använd kontaktuppgifterna som anges på din orderbekräftelse.