National Pens användarvillkor


Vänligen läs dessa användarvillkor ("Villkor") noggrant. Genom att gå till eller använda domänerna www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com och www.orderpens.com eller genom att köpa produkter från oss samtycker du till villkoren.


1

INTRODUKTION

1.1
Dessa villkor styr användningen av domänerna www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com och www.orderpens.com ("Webbplatsen") av besökare till sajten och våra kunder ("du").
1.2
www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com och www.orderpens.com drivs av National Pen Promotional Products Limited. Vi är registrerade på Irland med företagsnummer 474116 och har vårt huvudkontor på Building D, Xerox Technology Park, Dundalk, Co. Louth. För att kontakta oss, vänligen mejla till: IR_CustomerService_T@pens.com.
1.3
Dessa villkor kan ändras. Kontrollera denna sida då och då för att se eventuella ändringar vi gjort eftersom de är bindande för dig. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor. Villkoren uppdaterades senast den 1 maj 2018.

2

SEKRETESS

2.1
Vår sekretesspolicy och vår cookiepolicy styr all användning av sajten. Den tillhandahåller viktig information om hur vi använder personlig information som du tillhandahåller oss och ska läsas i sin helhet. Klicka här för att se vår sekretesspolicy och information om kakor (cookies).

3

ANSVAR

3.1
Vi gör rimliga ansträngningar och använder rimlig kompetens för att tillhandahålla sajten. Sajten tillhandahålls “i befintligt skick” och vi kan inte garantera att sajten kommer att tillgodose dina önskemål.
3.2
Så långt lagen medger, tar vi inte ansvar för någon:
3.2.1
förlust som inte är förutsebar (förlust är förutsebar om det var en uppenbar konsekvens av vår överträdelse eller om den beaktades av dig och oss vid tiden när du och vi ingick vårt avtal); och
3.2.2
förlust som uppstår där vi inte har gjort något fel eller bryter mot dessa villkor.
3.3
Ingenting i dessa villkor är avsett att påverka dina lagliga rättigheter om du är en konsument och är inte heller avsett att exkludera eller begränsa vårt ansvar gentemot dig när det gäller bedrägeri, bedräglig framställning, för dödsfall eller personskada till följd av vår underlåtelse eller för något annat ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas genom gällande lag.
3.4
Olika ansvarsbegränsningar och undantag kommer att gälla för ansvar som uppstår till följd av leveransen av några produkter till dig, som kommer att anges i våra försäljningsvillkor

4

HELA AVTALET

4.1
Dessa villkor är avsedda att innehålla hela ditt avtal med oss som rör din användning av och åtkomst till sajten. De ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser med dig avseende sajten.

5

VIRUS

5.1
Vi garanterar inte att vår sajt är säker eller fri från buggar eller virus.
5.2
Du ansvarar för att konfigurera din informationsteknik, dina datorprogram och plattform för att gå till vår sajt. Du bör använda ditt eget antivirusprogram.
5.3
Du får inte missbruka vår sajt genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är illvilligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår sajt, servern på vilken vår sajt lagras eller någon server, dator eller databas förknippad med vår sajt. Du får inte angripa vår sajt via en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack.

6

WEBBPLATSER VI LÄNKAR TILL

6.1
Där vår sajt innehåller länkar till andra sajter och resurser som tillhandahålls av tredje parter, tillhandahålls dessa länkar endast för din information. Sådana länkar ska inte tolkas som godkännande av oss av dessa länkade webbplatser eller information du kan hämta från dem.
6.2
Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa sajter eller resurser.

7

REGLER OM LÄNKNING TILL VÅR SAJT/h2>

7.1
Du får länka till vår hemsida förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det.
7.2
Du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att det antyder någon form av association, godkännande eller stödjande från vår sida där sådan inte föreligger.
7.3
Du får inte upprätta en länk till vår webbplats på någon webbplats som inte ägs av dig.
7.4
Vår sajt får inte innefattas på en annan sajt och du får inte skapa en länk till någon del av vår sajt utöver hemsidan.
7.5
Vi förbehåller oss rätten att återkalla länkningstillstånd utan att meddela det i förväg.
7.6
Om du vill länka till eller använda innehåll på vår sajt på något sätt som är utöver vad som anges ovan, vänligen kontakta ir_web@pens.com.

8

ALLMÄNT

8.1
Om någon bestämmelse i dessa villkor (inklusive någon bestämmelse där vi utesluter eller begränsar vårt ansvar till dig) befinns vara ogiltig, olaglig eller inte verkställbar, ska giltigheten, lagligheten och verkställbarheten för de övriga bestämmelserna i dessa villkor och återstoden av bestämmelsen i fråga inte påverkas.
8.2
Vi är skyldiga enligt lag att informera dig om att köp kan genomföras på språket som talas i ditt land eller på engelska som annars överenskommits.

9

IMMATERIELLA ÄGANDERÄTTIGHETER

9.1
Genom att använda denna webbplats, bekräftar du att webbplatsen innehåller information, data, mjukvara, fotografier, diagram, videor, typsnitt, grafik och annat material (tillsammans "Vårt innehåll") som är skyddade av upphovsrättigheter, varumärken, affärshemligheter eller andra äganderättigheter och att dessa rättigheter är giltiga och skyddade i alla former, media och tekniker som finns nu eller som utvecklas hädanefter.
9.2
National Pen och dess relaterade märken är varumärken och servicemärken som ägs av National Pen Co. LLC. Alla rättigheter förbehålls. Alla andra varumärken, servicemärken, produktnamn, företagsnamn och logotyper som visas på National Pen är deras respektive ägares egendom.
9.2
När du gör en beställning med en personlig märkning eller logotyp eller annat specialtryck ("Ditt innehåll") som du tillhandahåller National Pen, ger du automatiskt oss och våra partners en royaltyfri, världsomspännande, icke-exklusiv, oavbruten, helt underlicensierbar och oåterkallelig rätt att använda, distribuera, reproducera (inklusive tryck på varor du beställer från oss), ändra, anpassa, offentligt framställa och visa upp, översätta Ditt innehåll och att skapa härledda verk från Ditt innehåll i valria medier, samt rätten att använda ditt namn i samband med Ditt innehåll, om vi väljer att göra det. Du samtycker också till att National Pen får visa Ditt innehåll i marknadsföring online eller offline eller i beledsagande material.
9.4
Du kan skicka Ditt innehåll via vår webbplats. Du lovar och garanterar härmed att när du skickar Ditt innehåll till oss, har du alla ägande- och förfoganderättigheter och intresse till Ditt innehåll och att du har rätt att ge oss licensen som beskrivs i dessa villkor att använda Ditt innehåll för alla ändamål som beskrivs i dessa villkor, inklusive men inte begränsat till, att trycka Ditt innehåll på varorna du beställer. Du lovar och garanterar att ditt tillhandahållande till oss av Ditt innehåll och din användning av Ditt innehåll sim beskrivs i dessa villkor inte bryter mot tredje parts immateriella äganderättigheter, upphovsrättigheter, varumärken eller patent. Du lovar och garanterar dessutom att Ditt innehåll inte kränker eller invaderar någon tredje parts integritet, inte är olaglig, obscen, hotfull, förolämpande, ärekränkande, lögnaktig, vanhedrande, vilseledande, inverkar negativt på eller på annat sätt är skadlig för tredje parter. Du får inte utge dig för att vara någon annan när du använder vår sajt eller gör en beställning.
9.5
Du samtycker härmed till att hålla National Pen skadeslös, att försvara National Pen och hålla National Pen, dess moderbolag och dotterbolag eller partners och var och en av de förutnämndas chefer, agenter, ombud till agenters uppdragstagare, efterföljare och ombud skadeslösa från och mot något eller samtliga av tredje parts krav, stämningar, skadestånd, domslut, kostnader, utgifter (inklusive utan begränsning rättegångskostnader, kostnader för rättsprocesser och skäliga advokatkostnader), och rättsmedel oavsett art (tillsammans benämnda "Krav") som görs gällande av eller uppstår till förmån av en person eller enhet för eller till följd av överträdelse av eller påstådd överträdelse av patent, upphovsrättigheter eller varumärken eller tillskansning eller missbruk av affärshemligheter eller annan konfidentiell information, baserat på eller relaterad till Ditt innehåll eller din beställning av varor eller service från National Pen. I samband därmed ska du på egen bekostnad, omedelbart åta dig att se till att kunden får rätt att fortsätta använda Ditt innehåll. Utan begränsning för det förutnämnda, ska du vara ansvarig för alla skadestånd, advokatkostnader, rättegångskostnader eller andra utgifter som National Pen ådrar sig i samband med en överträdelse eller påstådd överträdelse som orsakats av Ditt innehåll.

10

LAG

10.1
Om du är en konsument, observera att dessa villkor styrs av irländsk lagstiftning. Det innebär ett avtal för köp av produkter via vår sajt och eventuell tvist eller krav som uppstår från eller i samband med den kommer att styras av irländsk lag. Du och vi samtycker båda till att domstolarna på Irland kommer att ha icke-exklusiv jurisdiktion. Men om du bor i Frankrike, kan du också få saken prövad i Frankrike.
10.2
Om du är ett företag ska ett avtal och eventuell tvist eller krav som uppstår från eller i samband med det eller dess kontraktsföremål eller bildande (inklusive utomobligatoriska tvister eller krav) styras av och tolkas i enlighet med lagarna på Irland.
10.3
Om du är ett företag, avtalar vi båda oåterkalleligt att domstolarna på Irland ska ha exklusiv jurisdiktion att avgöra eventuell tvist eller krav som uppstår från eller i samband med ett kontrakt eller dess kontraktsföremål eller bildande (inklusive utomobligatoriska tvister eller krav).